Maltesholmsskolan, anpassad grundskola 1–6

Persikogatan 44-46

Vår skola är omgiven av inbjudande grönområden där olikheter berikar, där ordning och reda råder och där fokus ligger på kunskaperna. Genom engagerade elever, vårdnadshavare och personal skapar vi den bästa skola för ditt barn.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi har idag cirka 15 elever i en klass som delas upp i mindre grupper under dagen, med elever som i huvudsakligen bor i Hässelby-Vällingby. De flesta eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan inom ämnesområden. Några av eleverna läser ämnen eller en kombination ämnen och ämnesområden.

Två lärare, barnskötare och ett flertal elevassistenter arbetar i klassen . Barnskötare och elevassistenter arbetar både i skola och på fritids. Skolan och fritids ligger i samma lokaler för att skapa trygghet för ditt barn.

Maltesholmsskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Maltesholmsskolan, F–6

Lärmiljö

Skolan har sju byggnader med två skolgårdar.

På den övre skolgården finns

 • matsal
 • slöjdsalar
 • idrottssalar
 • musiksal
 • förskoleklass
 • mellanstadium
 • grundsärskolan.

På den nedre skolgården finns

 • fritidshem
 • lågstadium
 • hemkunskapssal.

Skolan är byggd på 50-talet och är till viss del kulturskyddad. Vi har ett gott samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan.

Utemiljö

Vår skola ligger ett stenkast ifrån Mälaren och är omgiven av kuperad mark och många träd. Det finns en skolgård för lågstadiet med gungställning och en bod med lekutrustning och en skolgård för mellanstadiet med basketplan, pingisbord och bollplank.

Grundsärskolans barn är ofta i parker och i grönområden i skolans närhet. Det finn säven löparbanor och en idrottsplan av konstgräs.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök och serverar näringsriktig och god mat. Det finns alltid en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ att välja på. Ett varierat salladsbord finns som komplement till huvudrätterna.

Vi serverar ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt. Vårt mål är att erbjuda näringsriktiga, vällagade och välkomponerade måltider för att ge ditt barn goda förutsättningar att orka med dagen i skolan.

Fritids

Vår mycket kompetenta fritidshemspersonal planerar och genomför aktiviteterna som täcker alla behov, från lugnt och kreativt stimulerande, till fartfyllda och äventyrliga.

Våra fritidshem jobbar efter De fem förmågorna

 • ansvar
 • reflektion
 • kreativitet
 • samarbete
 • kommunikation.

Dessa förmågor är alltid närvarande i vår dagliga verksamhet och är även grunden när vi planerar aktiviteter.

Ibland integrerar grundsärskolan och grundskolan i gemensamma aktiviteter på fritidshemmet.

Övrigt

Bra att veta

Skolan kan beskrivas med våra tre honnörsord

 • Öppenhet
 • Goda kunskaper
 • Ordning och reda.

Vi har trevliga och roliga traditioner på skolan, som till exempel vårmarknad, Maltesholmsskolans dag och Våren sjungs in.

Både elever och personal trivs på vår skola. Vi får höga trygghets- och trivselsiffror i de mätningar som görs, vilket vi är mycket stolta över.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Maltesholmsskolan

Bilder

Maltesholmsskolan är en mycket bra skola med lärare, pedagoger och skolledning som visar på engagemang, ansvar, framåtblickande och jobbar för att våra barn, alla eleverna på skolan, ska få den kunskap de behöver och har rätt till i trygg och lugn skolmiljö.

Vårdnadshavare

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad