Innemiljö med trä, trappor och konst i Midsommarkransens grundskola.

Midsommarkransens skola, anpassad grundskola 1-6

Bäckvägen 1

Visa på karta

En bra skola för alla. På Midsommarkransens skola får ditt barn ledning och stimulans för att utvecklas till sin fulla potential.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen i anpassad grundskola på Midsommarkransens skola utgår från ditt barns förmågor och förutsättningar. Ditt barn får rätt stöd och utmaning i lärandet.

Ett team med ansvarig speciallärare och elevassistenter arbetar i varje klass. Ditt barn får en tydlig och begriplig struktur under hela dagen,  både i grupp och individuellt. Undervisningen präglas av glädje och lust. Den ger goda tillfällen till socialt samspel och ska väcka nyfikenhet. 

Lärmiljön

I nybyggda lokaler finns goda förutsättningar för att anpassa undervisningen och lärmiljöer på olika sätt. Här finns gemensamma samlingsytor för att utforska och lära tillsammans och avgränsade individuella arbetsplatser.

Ditt barn använder digitala interaktiva hjälpmedel som interaktiv skrivtavla och Ipad. Här finns med laborativt och praktiskt material. 

Ibland gör vi studiebesök i närsamhället för gemensamma upplevelser som vi bygger vidare på i lärandet.

Kommunikation 

Kommunikationen är grunden för utveckling, lärande och trygghet. Ditt barn har rätt till ett språk utifrån sina förutsättningar. Vi tydliggör pedagogiken genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Som stöd i kommunikationen med ditt barn använder vi

 • bildstöd
 • sociala berättelser
 • ritprat
 • handtecken
 • digitala hjälpmedel.

Samspel med andra barn

Samspel och gemenskap är grunden i undervisning och fritidshemsverksamheten. Ditt barn och alla elever tränar och lär tillsammans, har roligt tillsammans, kommer överens och tar hänsyn till varandra. Vi tränar på att förstå både eget och andras beteende i olika situationer. 

Organisation för anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Midsommarkransens skola utvecklas över tid. Till hösten 2024 erbjuds platser från årskurs 1 till 6. Organisationen ska utvecklas med platser på högstadiet. 

Här finns en åldersblandad klass där eleverna i huvudsak läser med inriktning mot ämnen.

Våra lokaler

Undervisningen i anpassad grundskola är integrerad i grundskolans lokaler för naturliga möten mellan elever från olika skolformer.

Vi delar skolgård, ämnessalar och skolrestaurang. Skolgården är stor med många olika ytor för lek och kreativitet. Intill skolgården finns grönområden och parker. 

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet och det finns hiss.

Midsommarkransens skola, F-8

Övrigt

Bra att veta

Midsommarkransens skola är skofri och mobilfri. 

Hitta hit

Uppdaterad