Skolbyggnaden och skolgården

Sjöstadsskolan, anpassad grundskola 1–9

Hammarby allé 74–76

Hela skolmiljön på Sjöstadsskolans grundsärskola är tillgänglig, tydlig och öppen för alla.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1-9

På Sjöstadsskolans grundskola är skola och fritidsverksamhet i samma lokaler. Samma personal arbetar tillsammans med ditt barn genom dagen.

En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum på plan 1 och 5.

Inkludering sker utifrån ditt barns förutsättningar och behov under hela skoldagen eller delar av den.

Arbetssättet är strukturerat och individualiserat. Vi använder en pedagogik som leder till kunskapsutveckling och självständighet hos ditt barn. Undervisningen sker i grupp eller i individuella arbetspass med stöd av en personal. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt.

Ditt barn använder digitala hjälpmedel i undervisningen.

Vi använder oss av

  • AKK (alternativ kompletterade kommunikation)
  • TAKK - tecken som stöd
  • PECS (Picture Exchange Communication)
  • bildstöd.

Sjöstadsskolan

På Sjöstadsskolan finns även elever i grundskolan.

Sjöstadsskolan F–9

Lärmiljö

Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där ditt barn hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig, tydlig och öppen för alla.

Lokalerna är rymliga och anpassade efter ditt barns behov. Här finns också tillgång till

  • matsal
  • skolbibliotek
  • skolgård.

Övrigt

  • I ämnet musik undervisar en musikpedagog från Kulturskolans resurscentrum.
  • Ämnet idrott och hälsa/motorik kompletteras med ridturer med instruktör i Aspuddsparken och simning i Sandsborgsbadet.
  • Vi samarbetar med habiliteringen, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad