Skanskvarnsskolan, anpassad grundskola

Gullmarsvägen 62

Visa på karta

På Skanskvarnsskolan finns från hösten 2024 en lågstadieklass i anpassad grundskola. Skolgården är stor med många lekredskap. Här är naturen nära, bara bakom knuten. Personalgruppen är kompetent och engagerad i att ditt barn ska må bra och lyckas.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Från läsåret 2024–2025 kan du söka plats för ditt barn till lågstadiet och mellanstadiet. I respektive klass arbetar

 • klasslärare
 • ämneslärare
 • resurspersoner eller elevassistenter
 • personal med inriktning fritidsverksamhet.

Undervisningen utgår från ditt barns behov, den är individuell. 

Undervisningen i skola och på fritidshem har ett språkutvecklande arbetssätt. Kooperativt lärande är undervisningsmetoder där elever samarbetar och kommunicerar för att lära av varandra. Varje läsår deltar ditt barn i bokprojekt som på olika sätt ökar lusten att läsa och lära.

Lärmiljön

Klassrummet anpassas utifrån ditt barns behov. Bland annat med med skärmar för att underlätta inlärning. Klassrummen är utrustade med interaktiva skrivtavlor. 

Det finns tillgång till grupprum för att ditt barns och andra elevers individuella behov. 

Kommunikation 

Vi använder ett tydligt bildstöd för att ditt barn ska lära och förstå begrepp inom olika ämnen.

Ditt barn använder en digitala enheter för kommunikation och för lärande. 

Samspel med andra barn

Undervisning och fritidsverksamhet planeras så att eleverna kan interagera och samspela med varandra. Rastverksamheten är till för alla skolans elever.

Organisation för anpassad grundskola

Organisationen på Skanskvarnsskolan är föränderlig. Det är ditt barns och andra elevers behov som styr hur vi organiserar verksamheten.

Ditt barn går i en åldersblandad klass för varje stadium.

Söker du fritids för ditt barn erbjuds plats i ett av fritidshemmen för årskurs 1–3. Klubben är fritids för mellanstadiets elever. Fritidsverksamhet i ett mindre sammanhang kan finnas på avdelningen för anpassad grundskola.

Våra lokaler

Anpassad grundskola på Skanskvarnsskolan är integrerad i grundskolans lokaler.

Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hem- och konsumentkunskap, idrott och musik.

Skolrestaurangen finns i en angränsande byggnad. Där äter skolans elever årskursvis. Det finns en mindre matsal om ditt barn har behov av avskildhet.

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet. Hissar och ramper finns.

Skanskvarnsskolan, F-7

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Skanskvarnsskolan

Hitta hit

Uppdaterad