Skanskvarnsskolan, F–6

Gullmarsvägen 62

Skanskvarnsskolan ligger naturskönt i Årsta. Vi har en välutrustad skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Skolans vision ligger till grund för all verksamhet – "En skola som håller samman, för elevens bästa varje dag".

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
490
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Hösten 2024 är skolan klar för att ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 9 med ombyggda ämnessalar och fler klassrum med fritidshem. Utbyggnad pågår och redan hösten 2022 har skolan en ny stor idrottshall och matsal med tillagningskök.

Skolgården får ny utrustning. Tillbyggnaden görs i etapper och vi behöver inte evakuera skolan under tiden.

Information för förskoleklass

Du som ska börja förskoleklass i höst 2022 kan se information om förskoleklass i den presentation vi visade på informationsmötet den 18 maj.

Välkomna till Skanskvarnsskolan 2022/2023 (video)

Lärmiljö

Skolan har goda lokalmässiga förutsättningar för undervisning i skola och fritidshem och ger också möjlighet till större gemensamma samlingar både i aulan och i skolans vackra ljushall.

I klassrummen skapas tillgängliga lärmiljöer med rum i rummet och möjlighet till varierade arbetssätt i aktiva klassrum. I anslutning till varje klassrum finns grupprum som möjliggör flexibla arbetssätt. Digitala verktyg används dagligen i undervisningen.

Utemiljö

Skolan ligger vackert belägen vid Årstaviken med bästa tänkbara läge med naturen inpå knutarna. Det ges tillfällen till naturstudier, lek och motion i skogen alldeles intill.

Skogen är en naturlig del av vår fritidsverksamhet och används även under skoldagen för att uppnå mål i läroplanen. Vi har en skolgård som bjuder på bra möjlighet till lek, motion och frisk luft för ditt barn.

Det är gångavstånd till flera olika parker som är uppskattade av eleverna.

Måltider

I restaurang Glada Moroten serveras lunch och mellanmål med en stor andel ekologiska livsmedel och vegetarisk kost. Ditt barn erbjuds även specialkost.

Skolrestaurangen lagar en varierad salladsbuffé som erbjuder många grönsaker enskilt, för att ditt barn ska ha möjlighet att blanda sin egen sallad.

Varmrätten tillagas på Årstaskolan tills att vårt tillagningskök står färdigt hösten 2022.

Fritids

Vår strävan är att ha ett fritids av hög kvalitet som kompletterar skolan och bidrar till ditt barns kunskapsutveckling och välbefinnande. Fritids planerar verksamheten utifrån läroplanen.

Centralt innehåll för undervisningen på fritids är

  • natur och samhälle
  • språk och kommunikation
  • lekar, fysisk aktivitet och utevistelse
  • skapande och estetiska uttrycksformer.

Personalen är lyhörd för ditt barns olika behov och uppmuntras till att lämna förslag på vad som ska göras på fritidshemmet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan är ritad av arkitekt Paul Hedqvist och invigdes 1945, är grönklassad av Stadsmuseet i Stockholm som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde.

Ett kooperativt lärande är en metod vi använder i undervisningen. Det är ett samarbetsinriktat lärande med tydliga strukturer där språkutveckling och interaktion står i centrum.

Vi stödjer teknikintresset på många sätt och elever har flera år i rad deltagit i First Lego League där design och programmering av robotar är en del av utmaningen.

Skolan erbjuder studiestöd och läxhjälp.

En planerad rastverksamhet och en aktiv trygghetsgrupp bidrar till trygghet och trivsel för ditt barn.

Många traditioner, som till exempel Skanskvarnsloppet och temadagar bidrar till sammanhållning och trivsel bland elever och personal.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Skanskvarnsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad