Skanskvarnsskolan, F–6

Gullmarsvägen 62

Visa på karta

Skanskvarnsskolan är en F-6 skola för elever i grundskolan. Skolan ligger naturskönt i Årsta och har en välutrustad skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Närheten till Årstaskogen skapar förutsättningar till en varierad lärmiljö och utelek.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
470
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://skanskvarnsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Skolan har goda lokalmässiga förutsättningar för undervisning i skola och fritidshem och ger också möjlighet till större gemensamma samlingar både i aulan och i skolans vackra ljushall.

Sammanlagt går 470 elever på skolan, 350 på fritidshemmet och 80 på fritidsklubben. På skolan arbetar legitimerade lärare samt lärare i fritidshem, förskollärare, fritidsledare, barnskötare och elevassistenter. Skolledningen utgörs av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Elevhälsoteamet, som består av skolsköterska, psykolog, kurator, speciallärare och specialpedagog, har som sitt främsta uppdrag att arbeta hälsofrämjande för alla skolans elever.

På skolan finns ett trygghetsteam där skolledare, skolkurator samt representanter för lärare och elever ingår. Elevernas trygghet och trivsel följs upp genom enkäter, klassråd, elevråd samt i trygghetsteamet.

Digital teknik används dagligen i undervisningen. En plan har tagits fram för vad eleverna ska möta i undervisningen från klass F till 6, utifrån läroplanens skrivningar om digital kompetens. Skolans förstelärare stödjer arbetet med att utveckla arbetssätten. Alla som arbetar på skolan gör det för elevernas måluppfyllelse och välmående utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

Skolans vision ligger till grund för all verksamhet:

"En skola som håller samman – för elevens bästa varje dag"

Övrigt

Skolan, som är ritad av arkitekt Paul Hedqvist och invigdes 1945, är grönklassad av Stadsmuseet i Stockholm som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde. På en vägg i den stora ljushallen finns en av Nordens största fresker, målad av Nils Nilsson.

Hitta hit

Uppdaterad