Solros mot skolans fasad

Skarpnäcks skola, anpassad grundskola 1–9

Kärrtorpsvägen 95

Välkommen till Skarpnäcks skolas grundsärskola. Hos oss arbetar erfarna och engagerade pedagoger och elevassistenter som anpassar undervisningen utifrån ditt barn förutsättningar.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Skarpnäck
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till årskurs 9

På Skarpnäcks grundsärskola präglas skoldagen av en tydlig struktur. Vi använder oss av olika former av kommunikation så att alla barn blir hörda och sedda både av pedagoger och av sina jämnåriga. Ditt barn ska utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar.

Verksamheten i förskoleklassen är en förberedelse inför att läsa efter grundsärskolans läroplan. Här finns elever som antingen läser enligt grundsärskolans läroplan eller går i förskoleklass.

Skarpnäcks grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan

Skarpnäcks skola F-9

Lärmiljö

Här är kunskapsmålen viktiga. I de praktiska och estetiska ämnena undervisas ditt barn av utbildade ämneslärare.

Flera elever har intellektuell funktionsnedsättning i kombination med andra funktionsvariationer till exempel autism. Vi kan alternativ kompletterande kommunikation och teckenspråk. Pedagogiken är tydlig och vi bemöter ditt barn med ett lågaffektivt förhållningssätt.

Personalen har kunskap i och erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra tilläggsdiagnoser.

Måltider

I skolans matsal sitter vi tillsammans under en lugn period under lunchen. Om det passar ditt barn går det bra att äta i klassrummet.

Fritids

Fritidsverksamhet, korttidstillsyn och grundsärskola samverkar under hela skoldagen. Äldre elever har aktiviteter som är anpassade utifrån ålder.

Korttidstillsyn

Skarpnäcks grundsärskola erbjuder också korttidstillsyn.

Skarpnäcks grundskolas KTT

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad