Södermalmsskolan, anpassad grundskola 1–9

Timmermansgatan 21

På Södermalmsskolan ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på ditt barn utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktigt som sociala kompetenser.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen till informationsmöte där vi berättar om vår skola och verksamhet.

Informationsmöte om att söka till anpassad grundskola

Från årskurs 1 till och med årskurs 9

Våra klasser i anpassad grundskola är lokalintegrerade och ingår i skolans arbetslag som arbetar inkluderande utifrån ditt barns enskilda behov och tar till vara naturliga möten i skolans dagliga arbete. Skolan är uppdelad på flera skolbyggnader

  • I Gamla Maria skolbyggnader finns förskoleklass till och med årskurs 3
  • I Södermalmsskolebyggnaden finns årskurs 4 till och med 9.

Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3 och erbjuder en mellanstadieverksamhet för årskurs 4–6. För våra elever i anpassad grundskola årskurs 7-9 erbjuder vi korttidstillsyn.

Vi alla samverkar för att skapa en helhet för ditt barn. Våra elever trivs och känner sig trygga på skolan, vilket våra enkätresultat visar.

Vi är stolta över våra goda kunskapsresultat, höga måluppfyllelse och att våra elever trivs och känner sig trygga.

Våra lärare är legitimerade och undervisar ämnen de är behöriga i. Vårt fritidshem bemannas i mycket hög utsträckning av behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem.

Vi har ett mycket kompetent elevhälsoteam som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Vi har en elevhälsoplan där det tydligt framgår hur vi arbetar med elever med särskilda behov.

Höstterminen 1997 började våra första elever på den då nystartade anpassade grundskolan på Södermalmsskolan.

Idag är vi en av stadens största anpassade grundskolor med förskole-, skol, fritidshems- och mellanstadieverksamhet samt korttidstillsyn för barn från 6 till 16 år.

All personal arbetar aktivt med skolans värdegrund som eleverna själva haft en stor del i att ta fram.

Se filmen om Södermalmsskolan

Södermalmsskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Södermalmsskolan, F–9

Lärmiljö

Att Södermalmsskolan har flera skolbyggnader med två separata skolgårdar gör att eleverna upplever skolan som en lagom stor skola där de känner sig trygga.

Vi har väl utrustade klassrum och specialsalar och har en god tillgång till digitala enheter. Vi har kommit långt vad gäller digitaliserad undervisning, alla elever har sin egen lärplatta.

Vi arbetar medvetet och normkritiskt med att ständigt förbättra och utveckla ditt barns lärmiljö.

Utemiljö

Gamla Maria skolgård är stor och är separerad från skolgården för eleverna i årskurs 4–9, vilket bidrar till att skapa en trygg utemiljö för ditt barn.

Båda skolgårdarna har en rastbod med utlåningsmöjligheter och skolgårdsgruppen för årskurs F–6 ansvarar för rastaktiviteter.

Rastvärdarna har väl synliga västar så att ditt barn lätt kan se vilka vuxna det är som finns ute som stöd vid rasterna.

Vi gör även utflykter till närliggande grönområden, idrottsanläggningar och parker.

Måltider

Skolan får maten levererad från ett närliggande, externt kök.

Dagens lunch erbjuder två rätter, varav en är vegetarisk. Kökspersonalen kompletterar huvudrätterna med goda tillbehör och en fräsch salladsbuffé. Minst hälften av maten är ekologisk.

Vid ingången till matsalarna finns så kallade visningsskåp där ditt barn ser hur dagens måltid kan komponeras på bästa sätt för att bli så näringsrik och inspirerande som möjligt.

Fritids

Södermalmsskolans fritidshem är integrerade i skolan och mycket väl fungerande. Alla fritidshem arbetar mot samma mål, som är förankrande i läroplanen på ett tydligt sätt.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar undervisningen i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och samplaneringen ger många fördelar. Ett tydligt och systematiskt förmågearbete, ansvar, samarbete, kommunikation och tillit, på fritidshemmet spiller över på de övriga verksamheterna på ett positivt sätt.

Övrigt

Bra att veta

Vi värnar om våra traditioner

  • kompisveckor
  • fadderverksamhet
  • öppen scen i ljushallen
  • stämningsfulla luciatåg
  • höstsamling på lågstadiet
  • festligt firande av våra avgångselever
  • högtidlig skolavslutning i Maria Magdalena kyrka.

Vi värdesätter samarbetet med vårdnadshavare. I skolrådet diskuteras skolövergripande frågor.

Sociala medier

Följ oss gärna på Instagram.

Södermalmsskolan på Instagram

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Södermalmsskolan

Bilder

Min son känner sig glad och trygg i skolan, han tycker att lärarna är bra på att lära ut nya saker. Själv tycker jag att det är bra att lärarna och fritidspedagoger har rätt utbildning.

Förälder

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad