Solbergaskolan, anpassad grundskola, Mockasinen, 1–9

Lerkrogsvägen 28

Solbergaskolans grundsärskola Mockasinen är en grundsärskoleverksamhet för elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Våra ledord är: Solbergaskolan – där alla får möjlighet att stråla.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till årskurs 9

På Solbergaskolans grundsärskola Mockasinen är eleverna uppdelade i fem klasser, med cirka fem elever i varje klass.

Mockasinens profil är att individanpassa undervisningen utifrån den tydliggörande pedagogikens grunder. Vi skapar struktur och kontinuitet för inlärning och utveckling.

Verksamheten har ett nära samarbete med Broskolans grundsärskola när det gäller både lokaler och undervisning.

Solbergaskolan, Broskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever på Broskolan.

Solbergaskolan, anpassad grundskola, Broskolan

Solbergaskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Solbergaskolan F–9

Lärmiljö

Grundsärskolans lokaler är anpassade efter elevgruppens specifika förutsättningar och verksamheten anpassar löpande lärmiljön utifrån den tydliggörande pedagogikens grund.

Perioden 2021–2023 är verksamheten evakuerad på grund av ombyggnation. Tillfälliga lokaler, som är anpassade, har gjorts i ordning i Solbergaskolan och i Hökarängen (före detta Kryddgårdsskolan).

Utemiljö

Solbergaskolan ligger mitt i området Solberga, med lika långt promenadavstånd till Telefonplans tunnelbana som till Älvsjös pendeltågsstation.

I skolans närhet finns både naturreservat och flera parklekar som används av verksamheten. Grundsärskolan har egna anpassade skolgårdsmiljöer och använder även grundskolans skolgård.

Måltider

Solbergaskolan har ett eget tillagningskök med tillhörande matsal. I Mockasinens grundsärskola finns det ett mottagningskök för de elever som behöver äta i andra lokaler än den stora matsalen.

Fritids

Vi erbjuder fritids till årskurserna 1–6 samt korttidstillsyn för årskurserna 7–9.

Fritidsverksamheten pågår både innan och efter skoldagen samt under skolloven. Verksamheten ligger i samma lokaler som skolan.

Ditt barn erbjuds planerade fasta aktiviteter och kan även välja friare aktiviteter varje dag.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solbergaskolan

Bilder

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad