Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
330
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Se filmer om vår skola och verksamhet.

Förskoleklass på Solbergaskolan

Solbergaskolan

Från förskoleklass till och med årskurs 6

I varje årskurs finns två klasser parallellt med cirka 25 elever i varje. Vi har en hög andel behöriga lärare.

Grundskolan har även en förberedelsegrupp för nyanlända. Skolan köper all modersmålsundervisning och studiehandledning av Språkcentrum. Just nu läser våra elever modersmål i 33 olika språk.

Femtio av skolans elever går i förskoleklass. Där arbetar också två förskollärare, fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och barnskötare. Förskoleklassens arbete utgår från observationspunkterna i Skolverkets kartläggningsmaterial och i det längre perspektivet mot målen i år ett. Vi arbetar mer nivåindelat på vårterminen för att ytterligare individanpassa verksamheten.

Förskoleklassen arbetar också med Bornholmsmodellen och Tänka, resonera och räkna.

Solbergaskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan. Om du önskar söka plats i grundsärskoleverksamheterna, gå vidare till respektive verksamhets webbsida, läs mer och hitta kontakter där.

Solbergaskolans grundsärskola Broskolan, F–6

Solbergaskolans grundsärskola Mockasinen, F–9

Lärmiljö

Läsåret 2021/2022 har skolan 330 elever inskrivna fördelat på två parallellklasser i varje årskurs.

Vi planerar nu för kommande renovering av skolan.

Solbergaskolan ritades av arkitekt Paul Hedqvist och invigdes 1951.

Utemiljö

Vår skola ligger mitt i området Solberga, med lika långt promenadavstånd till Telefonplans tunnelbana som till Älvsjös pendeltågsstation. Området har tillgång till flera skogsområden och precis bredvid skolan finns en nybyggd konstgräsplan och friidrottsanläggning.

Området växer och pågående nybyggnation i området ger ett växande elevunderlag, vilket är positivt för Solbergaskolans framtida utvecklingsmöjligheter.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök med matsal och ett mottagningskök på Mockasinens grundsärskola för de elever som behöver äta i andra lokaler än i den stora matsalen.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solbergaskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad