Solbergaskolan, anpassad grundskola, Broskolan, 1–6

Lerkrogsvägen 28

Solbergaskolans grundsärskola Broskolan är en grundsärskoleverksamhet för elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Våra ledord är: Solbergaskolan – där alla får möjlighet att stråla.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Organisationsform
Kommunal

Anpassad grundskola

Broskolans profil är att skapa struktur och kontinuitet för ditt barns inlärning och utveckling. Det gör vi via en individanpassad undervisning, utifrån den tydliggörande pedagogikens grunder.

Verksamheten har ett nära samarbete med Mockasinens grundsärskola när det gäller lokaler och undervisning.

Solbergaskolans Mockasinen, anpassad grundskola

På skolan finns också elever på grundsärskolan Mockasinen.

Solbergaskolan, anpassad grundskola, Mockasinen

Solbergaskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Solbergaskolan F–6

Lärmiljö

Grundsärskolan har lokaler som är anpassade efter ditt barns specifika förutsättningar.

Verksamheten anpassar löpande lärmiljön utifrån den tydliggörande pedagogikens grund.

Utemiljö

Solbergaskolan ligger mitt i området Solberga, med lika långt promenadavstånd till Telefonplans tunnelbana som till Älvsjös pendeltågsstation. När skolan finns naturreservatet Solbergaskogen och flera parklekar som vi använder oss av i verksamheten.

Grundsärskolan har egna anpassade skolgårdsmiljöer samt använder grundskolans skolgård.

Måltider

Solbergaskolan har ett eget tillagningskök med tillhörande matsal.

Mockasinens grundsärskola har ett mottagningskök om ditt barn behöver äta i andra lokaler än den stora matsalen.

Fritids

Skolan har fritids för årskurserna 1–6. Ditt barn kan delta både i planerade fasta aktiviteter och friare aktiviteter varje dag. Fritidsaktiviteterna erbjuds innan och efter skoldagen samt under skolloven.

Fritidsverksamheten ligger i samma lokaler som skolverksamheten.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solbergaskolan

Bilder

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad