Rågsveds grundskola, anpassad grundskola 1–9

Rågsveds skolgränd 8

Rågsveds grundsärskola tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9. Grundsärskolan tar emot elever inom både ämnen samt ämnesområden. Skolan ligger centralt i Rågsved och är omgiven av fina naturområden, parker och idrottsanläggningar.

Visa alla

Anpassad grundskola

Skolformen grundsärskola byter namn till anpassad grundskola 2 juli 2023.

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Ledorden är trygghet – kunskap – rörelse

Vi följer upp kontinuerligt hur eleverna mår på skolan och fritids. Vi följer också upp varje månad kunskapsutvecklingen hos eleverna och vi satsar extra på rörelse.

På Rågsveds grundskola är grundsärskolan en integrerad del av skolan. Under skoldagen träffas eleverna från skolans alla verksamheter vid flera tillfällen, deltar gemensamt på raster, luncher och andra aktiviteter.

Från årskurs 1 till årskurs 9

Ungefär 20 personer arbetar på skolan varav fyra är lärare, två är lärare i fritidshem, och en är arbetsterapeut. Inom grundsärskolan finns också förstelärare med inriktning grundsär och förstelärare inom idrott.

Rågsveds grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Rågsveds grundskola

Lärmiljö

Grundsärskolan är integrerad i grundskolas lokaler. Lokalerna är delvis nya och väl anpassade. Varje klassrum har tillgång till grupprum för att kunna möta individuella behov. Klassrummen är utrustade med smartboard och eleverna har tillgång till digitala verktyg i sitt lärande.

Måltider

Vi serverar en god och näringsriktig lunch. Under eftermiddagen serveras ett mellanmål kostnadsfritt till alla elever i fritidshemmet. Skolan har ett eget tillagningskök där all mat tillagas av våra egna kockar. Ungefär hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Rågsveds grundsärskola

Anpassad grundskola

Skolformen grundsärskola byter namn till anpassad grundskola 2 juli 2023.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad