Rågsveds grundskola, F–6

Rågsveds skolgränd 8

Vi erbjuder ditt barn en trygg och engagerande lärmiljö. Genom höga förväntningar på elevernas lärande och beteende kan vi hjälpa dem att nå sina mål och drömmar. Vi är vår skola!

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
252
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi erbjuder fritidshem för ditt barn i förskoleklass till och med årskurs 3.

Vår grundsärskola har elever från förskoleklass upp till årskurs 9 och fritidshem.

Vår personal arbetar nära eleverna i pedagogiska team för varje årskurs . Skolan har en hög personaltäthet i alla årskurser.

All vår verksamhet utgår från våra kärnuppdrag Kunskap, Trygghet och Rörelse. Vi arbetar systematiskt med att öka ditt barns måluppfyllelse genom att bland annat, ha ett språkutvecklande arbetssätt, anpassad undervisning och ett fokus på ditt barns läsning.

Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår.

Vi erbjuder ditt barn minst 60 minuters rörelse varje dag.

Vårt arbetssätt och värderingar ger ditt barn goda förutsättningar att klara skolan.

Rågsveds grundskola, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Rågsveds grundskola, anpassad grundskola F-9

Lärmiljö

Skolan invigdes 1960 då de första eleverna började. Våra lokaler är nyrenoverade och vi är stolta över våra fysiska lärmiljöer.

Lektionerna följer en viss struktur för att skapa tydlighet och förutsägbarhet. Om ditt barn har svårigheter, erbjuder vi extra anpassningar eller särskilt stöd. Exempel på detta kan vara att vi är två lärare i klassrummet, så kallat tvålärarsystem, eller att vi erbjuder specialundervisning i vår studio av någon av våra tre specialpedagoger eller speciallärare.

Utemiljö

Skolan ligger inbäddad i grönska precis utanför Rågsveds centrum. I närheten finns en aktivitetsyta med parkourpark, fotbollsplaner, löparbanor och flera olika möjligheter till stimulerande aktiviteter.

På vår skolgård, som är avdelad i två olika gårdar, finns klätterställning, basketkorgar och en liten plan med konstgräs där vi har planerade aktiviteter på raster och under fritidstid.

Måltider

I skolans matsal serverar vi en god och näringsriktig lunch och under eftermiddagen serveras ett mellanmål kostnadsfritt till alla elever i fritidshemmet.

Skolan har ett eget tillagningskök där all mat tillagas av våra egna kockar och över 50 procent av alla livsmedel är ekologiska.

Kök och matsalar är helt nyrenoverade och stod klara 2020.

Fritids

På fritidshemmen ger vi ditt barn meningsfull fritid som kompletterar lärandet.

Fritids följer fritidshemmets läroplan och arbetar med skapande aktiviteter, som till exempel

 • idrott
 • teater
 • drama
 • bild och form.

Vi vill ge ditt barn möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Varje dag erbjuder vi ett antal olika planerade rörelseaktiviteter.

Fritidshemmet gör även utflykter och aktiviteter utanför skolans område.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för ditt barn och vår personal. All personal har god kunskap om lågaffektivt bemötande och hur vi bör agera för att konflikter inte ska eskalera. Vår personal är också utbildad i skolmedling, en metod som vi använder för att lösa konflikter.

Våra elevråd är indelade tre olika råd

 • Rörelseråd
 • Kunskapsråd
 • Trygghetsråd.

Våra elever är bland annat delaktiga i planeringen av rastaktiviteter, framtagandet av ordningsreglerna och i de åtgärder som vi planerar för i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Efter skoldagen erbjuder vi ditt barn att delta i

 • läxhjälp
 • studiehandledning
 • språkstöd och modersmålsundervisning
 • verksamheten på vårt fritidshem eller fritidsklubb.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Rågsveds grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad