Rågsveds grundskola, anpassad grundskola F–9

Rågsveds skolgränd 8

Visa på karta

På Rågsveds grundskola erbjuder vi ditt barn en trygg och engagerad lärmiljö.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen i Rågsveds anpassade grundskola präglas av glädje och lust. Den utgår från ditt barns behov och anpassas efter ditt barns förutsättningar. 

Vi följer kontinuerligt upp och anpassar vår undervisning utifrån ditt barns utveckling, intressen och förmåga. Undervisningen bygger på aktuell forskning för att kunna ge ditt barn de bästa förutsättningarna att lyckas.  

Lärmiljö

Vår anpassade grundskola är integrerad i grundskolans lokaler. Varje klassrum är utformat för individuellt arbete och arbete i grupp. Varje klassrum har också tillgång till grupprum för att kunna möta individuella behov. 

Lärmiljön utformas och anpassas efter ditt barns och klassens behov. 

Kommunikation

Kommunikation är grunden för utveckling, lärande och trygghet. Ditt barn har rätt till ett språk utifrån sina förutsättningar. Vi tydliggör pedagogiken genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Som stöd i kommunikationen med ditt barn använder vi

  • bildstöd
  • sociala berättelser
  • ritprat
  • handtecken
  • digitala hjälpmedel.

Organisation för anpassad grundskola

På Rågsveds grundskola tillhör ditt barn en åldersblandad klass utifrån ålder och om ditt barn läser ämnen eller ämnesområden. 

Ditt barn och övriga elevers behov styr hur vi organiserar vår verksamhet.

I klasserna arbetar lärare som är mentorer tillsammans med resurspedagoger, elevassistenter och lärare mot fritidshem. Tillsammans samverkar de för att få en röd tråd mellan skola, fritids och korttidstillsyn. Knutna till den anpassade grundskolan är också specialpedagog, arbetsterapeut och kurator. På skolan finns också skolsköterska och skolpsykolog. 

Våra lokaler

Den anpassade grundskolan är en integrerad del av skolan. Under skoldagen träffas elever från skolans alla verksamheter vid flera tillfällen. Till exempel på skolgården, i ämnessalarna och i vår skolmatsal.

Vi har en stor skolgård med många olika ytor för lek och kreativitet. Skolgården är omgiven av fina naturområden, parker och idrottsanläggningar.

I ämnessalarna får ditt barn undervisning i idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap.

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet. Hiss finns. 

Rågsveds grundskola

Korttidstillsyn

Vi erbjuder barn har fyllt 12 år korttidstillsyn på eftermiddagarna. Du ansöker då om korttidstillsyn för ditt barn.  

Rågsveds grundskolas korttidstillsyn för skolungdom

Hitta hit

Uppdaterad