Skolbyggnaden och skolgården

Sjöstadsskolans grundsärskola, 1–9

Hammarby allé 74–76

Sjöstadsskolans grundsärskola är en kommunal grundsärskola som omfattar skolverksamhet årskurs F-9 och fritidshemsverksamhet årskurs 1-6 samt KTT (Korttidstillsyn) årskurs 7–9. Grundsärskolan är inrymd i och delar lokaler med Sjöstadsskolan.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Ämnet musik undervisas av en musikpedagog från Kulturskolans resurscentrum, ämnet idrott och hälsa/motorik kompletteras med ridturer med instruktör i Aspuddsparken och simning sker i Sandsborgsbadet.

I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi har heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen. En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum på plan 1 och 5. Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den.

Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig, tydlig och öppen för alla. Lokalerna är rymliga och anpassade efter grundsärskolans behov, eleverna har tillgång till andra lokaler i skolan som matsal, bibliotek, skolgård, med mera.

Arbetssättet är strukturerat och individualiserat. Vi använder tydliggörande pedagogik som leder till kunskapsutveckling och självständighet hos eleven. Undervisningen sker i grupp eller i individuella arbetspass med stöd av en personal. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt.

Digitala hjälpmedel används i undervisningen. Hemspråksundervisning ordnas när det så önskas. Vi samarbetar med habiliteringen, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. Vi använder oss av AKK (Alternativ Kompletterade Kommunikation) TAKK - tecken som stöd, PECS (picture exchange communication) och bildstöd.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad