Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Årskurser
F–6
Antal elever
330
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. De flesta av lärarna på Askebyskolan har en lärarlegitimation.

Om undervisningen

Ditt barns språk- och kunskapsutveckling är det viktigaste i undervisningen. Ord och begrepp bearbetas i all undervisning. Här läser lärare högt för eleverna. Innehållet i såväl skönlitteratur som faktaböcker diskuterar vi tillsammans.

En tydlig struktur, höga förväntningar och ett genomtänkt och varierat lektionsinnehåll hjälper ditt barn att utveckla sitt lärande. 

Med ett gott bemötande och stöd kan ditt barn fokusera på utbildning och arbetsuppgifter.

Skolans organisation

Här finns också fritidshem, fritidsklubb och en regional särskild undervisningsgrupp.

Askebyskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Askebyskolan, anpassad grundskola

Lärmiljö

Skolbiblioteket är Askebyskolans nav. Här finns ett stort utbud av litteratur på svenska och många andra språk. Alla klasser går regelbundet till skolbiblioteket,  deltar i boksamtal och får tips om böcker att läsa.

Alla elever har en egen dator eller iPad. Läxhjälp finns på klubben och på kvällstid i samarbete med externa organisationer.

Utemiljö

Här finns en bollplan och gröna kuperade delar som bjuder in till lek och rörelse. Det sker en hel del fina aktiviteter under rasterna.

Rasten på fritidshemmet är en viktig tid där lärandet fortgår och som ger fantastiska möjligheter att exempelvis arbeta med läroplanens värdegrund och mål kring normer och värden.

Ditt barn stimuleras och uppmuntras till fysisk aktivitet, vilket är hälsofrämjande och stärkande för den sociala utvecklingen och inlärningsförmågan.

Måltider

På Askebyskolans finns ett tillagningskök, maten lagas från grunden. Varje dag serveras frukost och lunch. Det lagas två lunchrätter varje dag, en vegetarisk och en med kyckling eller fisk.

Ditt barn kan påverka matsedeln genom att prata med kökschefen eller delta i elevrådet. Goda skolmåltider som många tycker om bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan.

Fritids

Askebyskolans fritidshem arbetar utifrån en fördjupad förståelse för uppdraget med läroplanen som styrdokument.

Vår ambition är att erbjuda ditt barn en meningsfull fritid utifrån behov, intressen och erfarenheter.

Vi arbetar medvetet med att stärka språket hos våra elever. Genom ett naturligt användande av kommunikation som sker hela tiden, i leken, vid samlingen och vid olika typer av samtal ser vi en tydlig språkmässig utveckling.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

På Askebyskolan är det viktigt med kultur i många former, musik, dans, drama. Genom att vara kreativ utvecklas språket.

Från förskoleklass till årskurs 3 deltar ditt barn i El Sistema från Kulturskolan. Här finns också en lärare i drama som en dag i veckan.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Askebyskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad