Bäckahagens skola, F–9

Skebokvarnsvägen 55

Bäckahagens skola omfattar skolår F–9, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Grundskolan har cirka 700 elever och grundsärskola med fritidsverksamhet med tio elever i årskurs 6-9. Personalstyrkan består av cirka 150 anställda varav 80 lärare.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
700
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://backahagensskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

All vår verksamhet är grundad i trygghet, kunskap och framtidstro. Vi tror att om våra elever är trygga, så kommer de att ta till sig kunskap bättre och då skapa framtidstro.

På Bäckahagens skola ska varje elev lyckas nå de mål de satt upp. Alla elever på vår skola ska mötas av positiva förväntningar.

Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent. All vår pedagogiska verksamhet ramas in av ett arbetssätt som vi valt att kalla Bäckalektionen och vårt arbetssätt ska vara språkutvecklande i alla delar.

Inriktning

Vi arbetar aktivt för att öka idrott och rörelse för alla våra elever. Genom vår satsning inom idrott och hälsa, Hjärna Rörelse, har resultaten ökat i alla skolämnen och simkunnigheten har ökat i samtliga årskurser.

Vi samarbetar med det lokala föreningslivet för att engagera våra elever till en aktiv fritid. Vi har pulshöjande aktiviteter varje dag i samtliga klasser.

Måltider

Vi arbetar med måltiden som en del av den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter att öka andelen ekologiska varor som används i matlagningen och följer Stockholms stads riktlinjer för en näringsriktig och hälsosam måltid.

Hitta hit

Uppdaterad