Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
760
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Hälsosam livsstil

Vi hjälper ditt barn till en hälsosam livsstil. Vårt etablerade arbetssätt hjärna-rörelse bidrar till utbildningen om en mer hälsosam livsstil. Syftet är att ditt barn ska må bättre och få kunskap om hur man grundlägger en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. I en stimulerande arbetsmiljö påvisar vi sambandet mellan rörelseglädje och inlärning.

Från förskoleklass till årskurs 9

På Bäckahagens skola ska ditt barn uppleva att hen lyckas och att hen möts av positiva förväntningar. Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent.

Vi har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på oss själva samt på elevernas vårdnadshavare. Ditt barn ska nå sin fulla potential.

Vår "pluggkultur" fortsätter att utvecklas genom att all personal visar ett starkt engagemang för alla elever. Vi berättar och beskriver våra förväntningar, förhoppningar och krav.

Nytt läsår

Ditt barn får nya klasskamrater i årskurs 1, 4 och 7. Klasserna skapas av mentorer och undervisande lärare tillsammans. Syftet är att skapa bästa förutsättningar för trygghet och lärande för ditt barn.

Lärmiljö

Det pågår en betydande renovering och ombyggnad av skolans lokaler. Klassrum och specialsalar får ny utrustning.

Den stora idrottsplanen har nylagt konstgräs. Många idrottsaktiviteter sker där.

Utemiljö

Förutom två stora skolgårdar med lekområden finns natur runt om skolan. På två mindre konstgräsplaner erbjuds rastaktiviteter med personal.

Vi har nära till kollektivtrafiken, med säkert avstånd från trafikerade vägar. Här finns fina gång- och cykelvägar.

Måltider

Bäckahagens skola har ett eget tillagningskök.

Vi tänker mycket på miljö och hållbarhet. Vegetarisk mat serveras både som huvudrätt och alltid som alternativ. Till lunch erbjuds det även en fräsch salladsbuffé.

En ny matsal med nytt kök är under uppbyggnad.

Fritids

Fritidsverksamheten är integrerad med undervisningen. De teman och ämnen som ditt barn arbetar med under skoldagen återkommer på fritids.

För att eleverna ska lära känna varandra genomför vi planerade aktiviteter i tvärgrupper från förskoleklass till årskurs 3.

Fritidshemmens personal har ett nära samarbete med lärare för att ditt barn ska få en sammanhållen skoldag som innehåller trygghet, kunskap och glädje.

Samtliga fritidshem flyttar till nya lokaler.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Bäckahagens skola

Vi är vår skola

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad