Bäckahagens skola, F–9

Skebokvarnsvägen 55

Vår värdegrund vilar på våra tre nyckelord: trygghet, kunskap och framtidstro. Vi vill att ditt barn ska märka att vi alla som arbetar på Bäckahagen tror på att varje elev kan lyckas med sina mål.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
760
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Hälsosam livsstil

Vi tycker det är viktigt att vi på vår skola hjälper eleverna till en hälsosam livsstil. Vårt etablerade arbetssätt hjärna-rörelse bidrar till utbildningen om en mer hälsosam livsstil. Syftet är att eleverna ska må bättre och få kunskap om hur man grundlägger en hälsosam livsstil där fysisk aktivitet är en viktig pusselbit.

Stimulerande arbetsmiljö

Vi vill även uppnå en stimulerande arbetsmiljö för eleverna genom att påvisa sambandet mellan rörelseglädje och inlärning.

Positiva förväntningar

Alla elever inom fritidshemmet, fritidsklubben och grundskolan ska uppleva att hen lyckas och att hen möts av positiva förväntningar. Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent. Vi har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på oss själva samt på elevernas vårdnadshavare. Alla elever ska nå sin fulla potential.

Vår "pluggkultur" fortsätter att utvecklas genom att all personal visar ett starkt engagemang för alla elever. Vi berättar och beskriver för våra elever och för deras föräldrar om våra förväntningar förhoppningar och krav.

Lärmiljö

Just nu genomförs en betydande renovering och ombyggnad av skolans lokaler. Det betyder att vi får nyutrustade klassrum och nya slöjd-, naturorienterings- och hemkunskapssalar.

Samtliga fritidshem kommer att flyttas till nya lokaler.

Skolan har en stor idrottsplan med nylagt konstgräs där våra idrottslärare bedriver många av sina aktiviteter.

Utemiljö

Förutom två stora skolgårdar med lekområden har vi även tillgång till natur runt om skolan samt två mindre konstgräsplaner där det alltid erbjuds rastaktiviteter med personal.

Vi har nära till kollektivtrafiken, med säkert avstånd från trafikerade vägar. Här finns fina gång- och cykelvägar.

Måltider

Bäckahagen har ett eget kök där vi tillagar alla våra måltider.

Vi tänker mycket på miljö och hållbarhet därför serveras mestadels vegetarisk mat, både som huvudrätt och alltid som alternativ. Till lunch erbjuds det även en fräsch salladsbuffé som komplement till huvudrätterna.

En ny matsal med nytt kök är under uppbyggnad.

Fritids

Fritidsverksamheten är integrerad med undervisningen och följer upp de teman och ämnen som ditt barn arbetar med under skoldagen.

Vi genomför planerade aktiviteter i tvärgrupper från förskoleklass till årskurs 3, så att eleverna lär känna varandra i de olika årskurserna.

Fritidshemmen har ett nära samarbete med lärarna och arbetar för att ditt barn ska få en sammanhållen skoldag som innehåller trygghet, kunskap och glädje.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Bäckahagens skola

Vi är vår skola

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad