Essingeskolan, F–6

Essingestråket 24

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Essingeskolan är skolan mitt i byn med satsning på matematik, schack och ett utforskande arbetssätt. Skolans värdeord är trygghet, engagemang och allas lika värde.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
200
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 6

När eleverna efter årskurs 6 lämnar Essingeskolan är det med goda studieresultat.  Skolan satsar på tidig läsinlärning och grundläggande matematik, till grund för vidare kunskapsutveckling.

Skoldagen hänger ihop fram till att ditt barn går hem. Ditt barn och alla elever ska få lyckas i sina studier utifrån sina förutsättningar.

Organisation

Ett team av speciallärare stöttar elever enskilt och i mindre grupp.

Essingeskolan är en skolenhet tillsammans med Klastorpsskolan, med en skolledning.

Rektor leder elevhälsoarbetet där man systematiskt arbetar med att stötta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Här finns

  • kurator
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • pedagogisk personal.

I lärstudion arbetar erfarna lärare med elever som kommer för att få hjälp.

I arbetslagen planeras en undervisning av god kvalitet och en aktiv fritidsverksamhet.

Satsning på schack

Eleverna spelar schack både i skolan och på fritids. Essingeskolan är en av två skolor i Sverige som är certifierad av Sveriges schackförbund. Schackspel är en naturlig del i undervisningen från förskoleklass upp till årskurs 6. Schack utvecklar logiskt och strategisk tänkande, vilket underlättar inlärning i bland annat matematik.

Lärmiljö

I förskoleklass går ditt barn i en miljö bredvid huvudbyggnaden. Utrymmena är rymliga och har flera olika stora rum. Där ligger musiksalen. 

I huvudbyggnaden är det högt i tak. Rummen har fönster med mycket ljusinsläpp. Här går ditt barn i årskurs 1-3. I huvudbyggnaden finns  matsal, gymnastiksal och slöjdsalar. 

Mellanstadiet är i en paviljong  med stora klassrum. Här finns bildsalen. I paviljongen finns också små grupprum i anslutning till klassrummen. 

Utemiljö

Den stora skolgården delar vi med Lycée Français. Här finns gung- och klätterställningar och en aktivitetsplan. På aktivitetsplanen spelar man fotboll och leker olika lekar. 

Inte långt från skolan finns Stora Essingens idrottsplats för lek, idrott, rast och fritidstid.

Parkleken Vängåvan och Kungsklippans naturområde besöker vi också.

Måltider

Skolmaten lagas på Eiraskolan på råvaror som är närodlade, välsmakande och näringsrika efter säsong.

Varje dag finns ett varierat salladsbord och två varmrätter, där en rätt alltid är vegetarisk.

Matrådet, med representanter från varje klass, är med och påverkar menyn.

Fritids

Fritids och skola samverkar under hela skoldagen och har även gemensamma teman under skol- och fritidstid.  

Utifrån fritidshemmets läroplan och elevernas idéer och förslag erbjuder vi aktiviteter som

  • skapande och estetiska uttrycksformer
  • språk och kommunikation
  • samhälle
  • lekar och fysisk aktivitet
  • utevistelse.

Ditt barn får en planerad och aktiv fritidstid utifrån sina behov.

Fritidsavdelningarna har gemensamma rutiner och strukturer under eftermiddagarna. 

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Essingeskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad