Essingeskolan, F–6

Essingestråket 24

Vi på Klastorp-Essinge skolor utbildar framtidens entreprenörer och medmänniskor för ett hållbart samhälle. Skolenheten har full lärarbehörighet.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
270
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://essingeskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Det förebyggande arbetssättet är ett resultat av skolenhetens höga resultat. Vi är en flexibel organisation som alltid utgår från barnets bästa. Vi arbetar utifrån en ansvarskultur som innebär att vi har ett gemensamt ansvar för elevens välmående och utveckling. Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår från Barnkonventionen där barnets röst är i fokus. Skolenhetens mantra är ”Rätt person på rätt plats ger goda resultaten”.

All verksamhet på skolan ska präglas av goda värden. Det betyder att alla som är verksamma i skolan ska visa varandra respekt och medkänsla. Värden som hänsyn, kamratskap och respekt hålls levande genom ständig diskussion och reflektion.

Skolan ska upplevas som en trygg och säker arbetsmiljö. Skolan ska även genomsyras av glädje och engagemang så lusten till att vilja lära sig mer kommer automatiskt.

Genom att ingå i ett sammanhang där gemenskap, delaktighet och öppenhet är centrala värden kan elevernas självkänsla stärkas. Skolan arbetar med värdegrundsarbete utifrån värdeorden TEA:

  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Allas lika värde

Inriktning

Skolenheten arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt där ökad rörelse är en stor del av vår vardag, både i undervisningen och under rast-verksamheten. Skolenhetens inriktning är Schack och matematik. Skolenheten har ett skolcertifikat från Sveriges schackförbund.

Måltider

Vår matleverantör är Fazer. Vi är delaktiga och har stora möjligheter att påverka ett mer hållbart kostintag för en mer hållbar utveckling.

Övrigt

Klastorpsskolan och Essingeskolan är en skolenhet med en gemensam rektor. Klastorpskolan är en F-3 skola med cirka 300 elever och Essingeskolan är en F-6 skola med cirka 270 elever, vilket utgör ett totalt elevantal på cirka 570 elever inom enheten.

Klastorpsskolan är vackert belägen på Kungsholmen och Essingeskolan ligger centralt på Stora Essingen. Skolorna har full lärarbehörighet som resulterar i mycket goda kunskapsresultat.

Hitta hit

Uppdaterad