Gärdesskolan, F–9

Banérgatan 56

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Gärdesskolan, med stadens puls och lummiga grönområden runt hörnet, arbetar vi för att ditt barn ska trivas och känna sig trygg. Arbetsro och goda relationer är grunden i ett positivt skolklimat där alla elever utvecklas.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
F–9
Antal elever
600
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Gärdesskolan tar emot elever i grundskola och anpassad grundskola.

Gärdesskolan är den lilla skolan i den stora. När ditt barn går i förskoleklass och lågstadiet har hen hemklassrum och lokaler i en egen del av skolbyggnaden. Det bidrar till att elever känner sig trygga och trivs på skolan. 

Skolan är organiserad i arbetslag

 • efter stadium i årskurs F-6
 • efter årskurs i 7-9.

På Gärdesskolan förbättrar vi den pedagogiska lärmiljön och utvecklar det kollegiala lärandet kontinuerligt. Skolkulturen präglas av höga förväntningar. Undervisningen är strukturerad och varierad med en kombination av traditionella och digitala läromedel. 

I en gemensam ram för den pedagogiska lärmiljön finns riktlinjer för lärar- och ledarskapet i klassrummet och en tydlig lektionsstruktur. Förutsägbarheten, tydligheten och likvärdigheten som det innebär underlättar för ditt barn och alla elever. 

Vi på Gärdesskolan är stolta över höga kunskapsresultat, god måluppfyllelse och att elever trivs och känner sig trygga. 

Trivsel, trygghet, arbetsro och goda relationer är basen för ett positivt skolklimat, för sociala färdigheter, hög närvaro och goda kunskapsresultat. Genom det skolövergripande programmet IBIS, inkluderande beteendestöd i skolan, fokuserar vi på positiva förväntningar och strategier för att bygga relationer. I F-3 arbetar vi med PAX i skolan som har fokus på självreglering för att uppnå ökad trygghet och arbetsro.

PAX i skolan, information till vårdnadshavare

Skoldagen är fri från mobiler från förskoleklass till och med årskurs 7.

Olaus Petri skola

Olaus Petri skola ingår i Gärdesskolorna.

Olaus Petri skola F-3

Gärdesskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever i anpassad grundskola.

Gärdesskolan, anpassad grundskola, 1–9

Lärmiljö

Ditt barn lär sig och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I en god lärmiljö med studiero kan ditt barn fokusera på utbildning och arbetsuppgifter.

Skolan är fullt utrustad med ämnes – och ändamålsanpassade salar i alla ämnen. I skolbiblioteket arbetar en skolbibliotekarie. I aulan har vi större sammankomster.

Utemiljö

Gärdesskolan har en av innerstadens största skolgårdar som bjuder in till lek. Där finns

 • bodar med lekredskap att låna
 • gungor
 • basketkorgar
 • lekställningar
 • bordtennisbord
 • konstgräsplan.

För elever i årskurs F-6 finns en aktiv rastverksamhet med personal som organiserar lekar och spel. De yngsta eleverna kan vara i en avskild del på skolgården vilket bidrar till en trygg utemiljö.

Vi gör utflykter till närliggande grönområden, idrottsanläggningar och parker.

Måltider

Skolrestaurangen serverar näringsrika och tilltalande måltider från eget tillagningskök. Dagens lunch består av minst två rätter, varav en är vegetarisk. Till huvudrätten finns tillbehör och en fräsch salladsbuffé.

Miljömedvetenhet och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Minst 60 procent av råvarorna är ekologiska. Ditt barn kan vara med och påverka mat och miljö i skolrestaurangen i ett matråd.

Fritids

På Gärdesskolan är det samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till och med årskurs 3. Här finns fritidsklubbsverksamhet för årskurs 4–6. Fritidspersonalen följer ditt barn under skoldagen och tar vid när skolan slutar. De arbetar med projekt som knyter an till skoldagen.

Vi ser till varje barns behov, intresse och erfarenhet. På så sätt får barnen utrymme för sin nyfikenhet och sin lust att lära och inflytande över hur dagen formas.

Bilder

Här finns flera ingångar i direkt anslutning till olika verksamheter i skolan. Lågstadieeleverna har egen ingång, elever i anpassad grundskola en annan. Lättillgängligt och tryggt för alla elever.
På den populära gräsplanen pågår olika styrda aktiviteter under rasterna.
På skolgården finns två rastbodar där eleverna lånar olika leksaker.
En del av skolgården är avgränsad och endast till för eleverna på lågstadiet – det bidrar till en trygg utemiljö.

Övrigt

Bra att veta

Elever i årskurs 8 kan läsa ett tredje modernt språk, det som tidigare kallades C-språk. 

Vi sätter stort värde på våra gemensamma traditioner. Exempel på traditioner är 

 • Nanna Wallins stipendium till studiebegåvade elever i årskurs 9 i samarbete med Oscars församling
 • Gärdesskolornas dag
 • en högtidlig sommaravslutning i Oscarskyrkan och festligt firande av avgångselever.

Vi värdesätter samarbetet med föräldrar och har ett skolråd med engagerade föräldrarepresentanter.

Följ oss i sociala medier

Gärdesskolorna finns i sociala medier.

Gärdesskolorna på Instagram

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Gärdesskolan

Det är bra stämning på skolan. Lärarna är bra. Eleverna får vara med och bestämma.

Elev på skolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad