Internationella engelska skolan Liljeholmen, 4–9

Tellusborgsvägen 83- 87

Internationella Engelska Skolan Liljeholmen är en internationellt präglad skola som följer svensk läroplan. Vår verksamhet bygger på tre starka övertygelser - trygghet och studiero, behärska engelska samt högt ställda akademiska ambitioner.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
4–9
Antal elever
935
Organisationsform
Fristående

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vi är en internationell präglad skola där undervisningen sker upp till 50 procent på engelska av lärare utbildade i engelskspråkiga länder. Vi tror på tydliga rutiner och struktur där lärandet sker genom att våra engagerade lärare leder välplanerade lektioner i kombination med regelbundna prov och läxor för att snabbt fånga upp om någon elev behöver mer stöd eller mer utmaningar. Föräldrarna är en viktig del i elevernas lärande och mentorerna återkopplar därför med hemmet varje månad.

Internationella Engelska Skolan (IES) startades 1993 av Barbara Bergström, en lärare i naturvetenskap från USA, som såg behov av att förbättra undervisningen i Sverige. IES Liljeholmen öppnade 2014 och är en grundskola med 935 elever i årskurserna 4–9. Vårt övergripande mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett bakgrund.

Vi kännetecknas av ”Tough love” där våra gemensamma regler är grunden. Exempelvis tillåter vi inte mobiltelefoner under skoldagen, de ska hållas inlåsta i skåpen. Vi visar respekt för varandra genom att följa reglerna men också genom att bry oss om och vara vänliga mot varandra.

Eleverna behöver inte kunna engelska när de börjar utan de lär sig snabbt genom att de är omgivna av personal och klasskamrater som pratar engelska med varandra.

Vår verksamhet bygger på tre starka övertygelser:

En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära sig

Ordning, struktur och trygghet är grundförutsättningar för att lära sig och det signalerar även respekt för värdet av utbildning. Vi är strikta när det gäller normer för uppförande, samtidigt som vi genuint bryr oss om våra elever medan vi förbereder dem för framgång även i vuxenlivet. Det är det vi kallar ”Tough love”.

Att behärska engelska

Engelska är ”nyckeln till omvärlden” och våra barn bör redan vid tidig ålder lära sig att behärska både svenska och engelska. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ett språk flytande är att omge sig av det. Hälften av våra lektioner hålls därför på engelska av lärare med engelska som modersmål.

Höga akademiska förväntningar och ambitioner

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett social bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att han eller hon kan nå sin fulla potential. Vi arbetar målmedvetet för att samtliga elever, oavsett bakgrund ska bli ansvarstagande medborgare med självförtroende och ambition att använda sin begåvning.

Måltider

Vi förstår vikten av en näringsrik, hälsosam lunch för en framgångsrik skoldag. Vi prioriterar att ha flera alternativ, och minst en vegetarisk rätt varje dag, för att erbjuda något som alla tycker om.

Vi får maten levererad från ett tillagningskök i Älvsjö och varje dag erbjuds tre rätter, varav minst en vegetarisk, soppa, salladsbord, soppa, bröd och frukt.

Övrigt

IES Liljeholmen är en del av Internationella Engelska Skolan AB, som är Sveriges största friskola inom grundskolan med totalt 26 800 elever i 37 skolor från Skellefteå i norr till Lund i söder.

IES Liljeholmen ligger nära Telefonplans tunnelbanestation. Vi har ett så kallat Closed Campus, där eleverna upp till och med årskurs 8 inte lämnar skolbyggnaden under skoldagen.

Hitta hit

Uppdaterad