Konradsbergsskolan, 4–9

Rålambsvägen 22

Visa på karta

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola med årskurs 4 till 9. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
4–9
Antal elever
320
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://konradsbergsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Konradsbergsskolan gränsar till Rålambshovsparken och ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro.

Till Konradsbergsskolan hör också en central grupp med inriktning på särskilda behov, en så kallad CSI-grupp, för årskurserna 1-6. Skolans CSI-grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i denna verksamhet finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med gruppen är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser.

Konradsbergsskolan är organiserad i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Det finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. Den centrala gruppen med inriktning på särskilda behov har ett fritidshem för årskurs 1-6.

Konradsbergsskolan har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan.

Vi arbetar för att alla elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg och kunskap om digitalt användande.

Övrigt

Konradsbergsskolan är en del av Campus Konradsberg. Aulan och elevrestaurangen håller till i K-huset som är uppkallat efter Ellen Key. Hon var väldigt engagerad i skolfrågor och skrev många debattartiklar

Hitta hit

Uppdaterad