Konradsbergsskolan, 4–9

Rålambsvägen 22

Välkommen till Konradsbergsskolan. Vi arbetar med ett elevnära förhållningssätt och ett aktivt inkluderingsarbete för att möta ditt barns olika behov i sitt lärande.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
4–9
Antal elever
400
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 4 till och med årskurs 9

På Konradsbergsskolan går idag cirka 400 elever. Skolan kommer successivt att få ett ökat elevantal.

Vårt elevnära förhållningssätt omfattar all personal på skolan. Skolan fokus är kunskapsuppdrag och hög kvalitet i undervisningen.

Ditt barn har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det uppnår vi genom att ha en tydlig struktur, tydliga förväntningar och att ditt barn är delaktig i sitt lärande.

Konradsbergsskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Konradsbergsskolan, anpassad grundskola 4–9

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet.

Informationsmöte om att söka till skola

Lärmiljö

Konradsbergsskolan finns i fantastiska lokaler som tidigare var Lärarhögskolan. Lokalerna är ljusa och väl utformade för lärande.

Vi har fina lektionssalar, bild- och slöjdsalar som är unika samt nybyggda hemkunskapssalar.

Vi har ett gemensamt skolbibliotek med Kungsholmens västra gymnasium. Det ger ditt barn kompetens i att söka information och använda sig av ett bibliotek inför högre studier.

Utemiljö

Konradsbergsskolan ligger på området Campus Konradsberg, som är ett skolområde med flera skolor.

Skolgården är stor och grön och gränsar till Rålambshovsparken och andra parker, vilket ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro.

Det centrala läget på skolan gör att det finns goda möjligheter att ta del av stadens stora kulturutbud. Det är lätt att ta sig till Konradsbergsskolan via kommunala färdmedel.

Måltider

Campus Konradsberg har ett eget tillagningskök som serverar mat med hög kvalitet i ljusa lokaler.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Konradsbergsskolan använder sig av UDL (Universal design for learning) som en ram för utveckling av undervisningen.
 • Skolan är HBTQ-diplomerad och en MR (mänskliga rättigheter) ambassadörsskola
 • Alla elever har en egen digital enhet i undervisningen, Chromebook i årskurs 7–9, grundsärskola och iPad i årskurs 4–6. Skolan kommer även att knyta internationella kontakter via e-twinning.
 • Konradsbergsskolan tar emot lärarstudenter. Vi ser det som ett utvecklande arbete i vår verksamhet och en möjlighet att tillse tillgång till framtida nya lärare. Vi är en CPU-skola (Centrum för professionsutveckling).

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Konradsbergsskolan

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad