Olovslundsskolan, F–6

Olovslundsvägen 23

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Olovslundsskolan lär och utvecklas vi tillsammans. Med tydliga rutiner för trygghet och trivsel stödjer vi ditt barns lärande. Vi uppnår goda resultat med en likvärdig utbildning för alla.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–6
Antal elever
500
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i årskursvisa arbetslag. I årskurs F–3 har ditt barn en klasslärare som undervisar i samtliga teoretiska ämnen. I årskurs 4–6 undervisar klassläraren oftast i de teoretiska ämnena. Ditt barn möter även andra lärare beroende på ämne och lärares behörighet.

I undervisningen arbetar vi för att ge alla elever ledning och stimulans för att kunna nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att tidigt uppmärksamma och stödja är viktigt för oss. Pedagogerna samverkar tätt runt ditt barns skoldag för att skapa bästa förutsättningar för lärande, trygghet och trivsel. Det täta samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger utgör kärnan i verksamheten och bidrar till den höga kvaliteten på verksamheten.

Se filmen om vår verksamhet

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik vilket är ett arbetssätt som:

 • fokuserar på det som fungerar
 • lyfter fram elevens starka sidor
 • bygger på lösningar i stället för problem.

Olovslundsskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Olovslundsskolan, anpassad grundskola 1–6

Lärmiljö

Vi fokuserar på att skapa bästa förutsättningar för lärande. Varje klass har ett eget klassrum och ditt barn har egen bänk. I skolan finns grupprum för undervisning i mindre grupper eller individuellt.

Ditt barn har stöd av ett schema för vad som händer under dagen och veckan.

Alla elever har tillgång till en egen digital enhet. Årskurserna har sina klassrum bredvid varandra och i årkurserna F–3 finns fritidslokaler i närheten av klassrummen.

Utemiljö

Vi har en stor aktivitetsinriktad skolgård med organiserad rastverksamhet.

Vi utnyttjar också de fina grönområdena runt skolan som lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

På skolgården finns:

 • olika lek- och klätterställningar
 • basketkorg
 • pingisbord
 • bollplank
 • bandyplan.

Vi har nära till Olovslundsparken, skogsområden och Judarskogen. Vi har tillgång till Olovslunds idrottsplats för idrottslektioner, rast- och fritidsverksamhet.

Måltider

Maten lagas i Blackebergsskolan. Ditt barn väljer mellan två huvudrätter. Minst en av dem är vegetarisk. Till maten finns det mjölk, och vatten, smör, bröd och ett varierat salladsbord.

Under fritidstid serverar vi även mellanmål.

Vårt mål är att erbjuda goda, näringsriktiga, vällagade och välkomponerade måltider för att ditt barn ska orka med dagen i skolan.

Fritids

Fritidshemmen är indelade per årskurs från förskoleklass till årskurs 3. Fritidsklubben är för årskurs 4–6. Undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen. Vi strävar efter att fritidshemmets verksamhet ska komplettera undervisningen i skolan och stimulerar ditt barns utveckling och lärande.

Ramar och kramar är våra ledord i fritidshemmets verksamhet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Skolbiblioteket är välfyllt och uppdaterat. Skolbibliotekarien träffar och pratar om böcker regelbundet med alla elever.
 • Elever och pedagoger är engagerade i att rädda salamandrar till ett liv i Judarskogen.
 • Det årliga julspelet är årets höjdpunkt för elever och föräldrar i årskurs 1–3.
 • Varje år arrangerar vi en Novellfest för årskurs 4 och 5. Eleverna skriver noveller utifrån ett bestämt tema under några höstveckor till skolans novelltävling.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Olovslundsskolan

Vi lär och utvecklas tillsammans.

Skolledningen Olovslund/Nockebyhovs skolor

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad