Olovslundsskolan, F–6

Gustav III:s väg 59–61

Vi är en skola med hög och likvärdig kvalitet. Vi har goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare. Vi har bra och tydliga rutiner för lärande, trygghet och trivsel.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–6
Antal elever
500
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi arbetar med en lösningsinriktad pedagogik, LIP, som betyder att vi

  • ser föräldrar som viktig resurs
  • fokuserar på det som fungerar
  • lyfter fram elevens starka sidor
  • använder oss av ett respektfullt bemötande
  • bygger lösningar i stället för att fördjupa oss i problem
  • använder positiv feedback för att förstärka ett beteende.

Vidare tror vi på vikten av daglig rörelse och arbetar därför med att utveckla aktiva raster.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi har tre parallellklasser. Årskurserna 4–6 är organiserade i två till tre parallellklasser.

Med stöd av kartläggningar och screeningar följer vi ditt barns kunskapsutveckling och stödjer med tidiga insatser på grupp- och individnivå. Att tidigt uppmärksamma och stödja är viktigt för oss.

Vi är organiserade i arbetslag där lärare och fritidspedagoger som arbetar med samma årskurs samverkar runt elevens skoldag. I årskurserna F–3 har ditt barn en klasslärare som undervisar klassen i samtliga teoretiska ämnen.

I årskurs 4–6 har eleverna en klasslärare som i oftast undervisar i de teoretiska ämnena, men här möter ditt barn även andra lärare beroende på ämne och lärarnas behörighet.

Övergången mellan låg- och mellanstadiet kan upplevas som ett stort steg för många elever. Vi har en genomarbetad plan för denna övergång som vi ser fungerar väl och skapar en trygg övergång från låg- till mellanstadium.

Olovslundsskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Olovslundsskolans grundsärskola

Lärmiljö

Vi fokuserar på att skapa bästa förutsättningar för lärande. Varje klass har ett eget klassrum och ditt barn har egen bänk.

Ditt barn har stöd av ett schema för vad som händer under dagen och veckan. I skolan finns grupprum som kompletterar klassrummen och erbjuder undervisning i mindre grupper eller individuellt.

I skolan finns en specialpedagogisk studio som heter Pärlan. Här finns möjligheter till undervisning i mindre grupper med stöd av specialpedagog.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård med flera olika lek- och klätterställningar, basketkorg, pingisbord, bollplank och bandyplan. Vi har nära till Olovslundsparken och skogsområden. Naturreservatet Judarskogen ligger på gångavstånd.

Bredvid skolan ligger Olovslunds idrottsplats, som är en modern idrottsplats med fotbollsplan och löparbanor. Den har vi tillgång till fram till klockan 16.00 för idrottslektioner och rast- och fritidsverksamhet.

Måltider

Maten tillagas i Blackebergsskolan. I vår matsal Matlådan kan ditt barn varje dag välja mellan två huvudrätter. Minst en av dem är vegetarisk. Till maten finns det mjölk och vatten. Smör, bröd och ett varierat salladsbord finns som komplement till huvudrätterna.

Under fritidstid serverar vi även mellanmål i Matlådan.

Vårt mål är att erbjuda näringsriktiga, vällagade och välkomponerade måltider för att ge ditt barn goda förutsättningar att orka med dagen i skolan.

Fritids

Våra fritidshem är indelade per årskurs från förskoleklass till årskurs 3. Fritidsklubben för årskurs 4–6 heter Smultronstället. Vi utgår från en helhetssyn när vi planerar all fritidsverksamhet.

Undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen. Vi strävar efter att fritidshemmets verksamhet skall komplettera undervisningen i skolan och stimulera ditt barns utveckling och lärande.

Ramar och kramar är våra ledord i fritidshemmets verksamhet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vårt skolbibliotek är välfyllt och uppdaterat. Skolans bibliotekspedagog träffar och bokpratar regelbundet med alla elever.

Med vårt salamanderprojekt räddar elever och pedagoger salamandrar till ett liv i Judarskogen.

Salamandrar som förändrade stadsbarnen, Om forsknings webbplats

Det årliga julspelet brukar vara årets höjdpunkt för elever och föräldrar i årskurs 1–3.

Novellfest har vi varje år, om möjligt på självaste Nobeldagen för årskurs 4 och 5. Alla fyror och femmor har då under några höstveckor skrivit noveller till skolans novelltävling utifrån ett bestämt tema.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Olovslundsskolan

Vi skapar verktyg för ett livslångt lärande.

Henrik Kroon, rektor Olovslundsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad