Östbergaskolan, F–6

Östbergabackarna 51–57

Östbergaskolan är en liten och trivsam F–6 skola, belägen på Östbergahöjden, strax söder om Årsta. Vi kan stoltsera med fräscha och välutrustade lokaler samt en fin utemiljö, med närhet till natur och parkområden.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
200
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://ostbergaskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Skolan består av förskoleklass, årskurs 1–3 med fritidshem samt årskurs 4–6. Nyanlända elever har tillgång till en förberedelseklass parallellt med en integrerad undervisning i klasserna. Fritidsklubb för mellanstadieeleverna drivs av stadsdelsförvaltningens fritidsgårdslokaler i anslutning till skolan. Skolan har en tät kontakt med personal och ledning på fritidsgården.

Skolans bemanning består av cirka 47 heltids- och deltidsanställda. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor samt administrativ chef. Utöver skolledningen har fritidshemmet en arbetslagsledare samt en arbetslagsledare för lärarna. Inom lärarlaget finns två förstelärare. De yrkesgrupper som finns på skolan är

 • lärare
 • förskollärare
 • fritidspedagoger
 • barnskötare
 • elevassistenter
 • skolsköterska
 • skolpsykolog
 • specialpedagog
 • intendent
 • kanslist
 • vaktmästare
 • it-pedagog/it tekniker
 • köksbiträde
 • biträdande rektor
 • rektor.

Vår vision är att bygga en väl fungerande F–6 skola med hög kvalité och vara det naturliga valet för familjer i skolpliktsområdet. Utifrån läroplanens mål, centrala och lokala styrdokument har vi arbetat med att ta fram en organisation och ett arbetssätt där alla elever ska ges förutsättningar att nå goda studieresultat, trivas och känna sig trygga på skolan.

Den värdegrundsbaserade visionen kallar vi L.E.G.O., vilket står för de fyra grundpelarna och som ska genomsyra medarbetarnas förhållningssätt, nämligen:

 • Lärande
 • Engagemang
 • Glädje
 • Omsorg.

Lärmiljö

Östbergaskolan består av A och C hus med friliggande idrottshall i B-huset. Lokalerna är ljusa, fräscha och väl bibehållna. I A-huset har stora satsningar gjorts i syfte att förbättra ytskikt, möblemang och lärmiljön.

Utemiljö

Nedre skolgården är ombyggd och omsluts av skolbyggnaderna på ett sätt som gynnar de yngre eleverna.

Måltider

Vi har ett nytt och modernt tillagningskök där vår kökschef och våra biträden lagar mat av högsta klass. Vi satsar på ekologisk och närodlad mat. Maten uppskattas av elever och personal på skolan.

Övrigt

Skolan satsar mycket på fysisk aktivitet och ligger i framkant vad gäller rastverksamheten. Samtliga lektioner innehåller rörelseaktiviteter som ett naturligt inslag.

Vi har också ett gott samarbete med stiftelsen En frisk generation, med fokus på fysisk aktivitet och goda kostvanor för elever och dess familjer. Det är ett lyckat samarbete som vi är stolta över.

Hitta hit

Uppdaterad