Sätraskolan, F–9

Bogsätravägen 46

Sätraskolan ligger centralt i Sätra i Skärholmens stadsdel. Skolan har en mycket positiv resultatutveckling och goda förutsättningar att stötta ditt barns individuella kunskapsutveckling.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
750
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På Sätraskolan finns även en integrerad grundsärskola, en lokal särskild RSU–grupp samt tre centrala CSI grupper.

Sätraskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Sätraskolans grundsärskola

Lärmiljö

Sätraskolan består av flera byggnader och arbetet är organiserat i årskurslag där pedagoger samverkar. Stora delar av skolan är renoverad och tillbyggd. Lokalerna och lärmiljön är anpassade för undervisning både i större och mindre grupper.

Elevhallen med café är hjärtat i verksamheten på mellan- och högstadiet för både elever och personal.

Skolan har en aula, två idrottshallar, upprustade salar för naturorienterande ämnen och praktiskt estetiska salar som används av alla årskurser.

Utemiljö

År 2019 genomfördes en stor upprustning av Sätraskolans skolgård i ett demokratiprojekt där eleverna var med och utformade miljön. Skolgården är idag skolans stolthet och där finns plats för allt från lek, fysisk aktivitet och rekreation.

Skolan har tre skolgårdspedagoger som erbjuder aktiviteter under hela skoldagen.

I närheten av skolan har vi tillgång till skogsområden, parker och ett eget strandbad.

Måltider

På Sätraskolan lagas all mat från grunden och skolan har tre kockar som tillsammans med övrig personal gör måltiderna till trivsamma upplevelser.

Skolan serverar 55 procent ekologiska livsmedel och erbjuder vegetariskt alternativ varje dag. Ibland överraskar kockarna eleverna med små årstidsbundna överraskningar.

Vid senaste utvärderingen upplevde 92 procent av eleverna att skolmaten var god.

Fritids

Sätraskolan har fem fritidshem och en fritidsklubb för mellanstadiet.

Fritidshemmen har ett stort utbud av bådeskapande och fysiska aktiviteter. Vid ”husråd” har ditt barn möjlighet att vara med och påverka innehållet i verksamheten.

Utemiljön är en stor del av fritidshemmens lärmiljö. Ett språkutvecklande arbetssätt är grunden i alla aktiviteter som genomförs på fritidshemmen. Vi lägger stor vikt vid att uppmärksamma traditioner och högtider.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

  • Vi arbetar aktivt för att eleverna ska ha en god lärmiljö med arbetsro och nå kunskapsmålen.
  • Under åren på Sätraskolan får eleverna delta i kultur- och friluftsupplevelser.
  • Vi arbetar med projektet OLIKA – en skola fri från kränkningar. Skolan har två trygghetsgrupper som snabbt agerar vid incidenter.
  • Vårt mål på skolan är att erbjuda bra och mångsidiga läromedel. Alla elever på skolan har en egen Ipad eller dator.
  • Skolan har flera samarbeten och är fokusskola för Mentor Sverige som bidrar med att ge eleverna förebilder och mentorer ute i arbetslivet. Årligen genomförs en uppskattad arbetsmarknadsvecka.
  • Vi har också sedan flera år ett samarbete med KTH i projektet Mathivation, där eleverna på högstadiet får utbildning i att föreläsa och lära ut matematik till andra elever i Stockholm och Sverige.
  • Sätraskolan har mobilfria lektioner.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sätraskolan

En skola att längta till och lyckas i

Hitta hit

Uppdaterad