Solhemsängens skola, F–4

Salagatan 50

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Solhemsängens skola arbetar vi för att ditt barn, alla elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
F–4
Antal elever
275
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 4

Vi har två klasser per årskurs.

Efter skoltid erbjuder vi elever upp till årskurs 3 en pedagogisk verksamhet på fritidshemmet och elever i årskurs 4 aktiviteter på fritidsklubben.

För oss är det viktigt att ditt barns hela skoldag innehåller en likvärdig och kvalitativ utbildning, därför samarbetar skola och fritidshemmen för ditt barns rätt till en bra skoldag med trygghet, trivsel och lärande i fokus.

Skolor som bildar en skolenhet

Solhemsängens skola och Solhemsskolan bildar tillsammans en skolenhet.

Solhemsskolan F-6

Lärmiljö

Vi har två plan som har 10 klassrum och många fritidsrum. I huset finns även bibliotek, musiksal, slöjdsal och ett rörelserum.

Skolan byggdes 2005 och har sedan dess byggts ut 2012 och 2015.

Utemiljö

Skolgården är öppen och bjuder in till lek och rörelse. Vi använder konstgräsplanen både vid utomhusundervisning och fritidshemsaktiviteter. På rasterna finns det möjlighet att delta i organiserade aktiviteter och låna material i vår bod.

På skolgården finns

 • gungor
 • sandlåda
 • kingrutor
 • multiarena
 • klätterställning.

Skolan ligger nära friluftsområden som vi använder regelbundet.

Måltider

Vår lunch levereras av Spånga grundskolas tillagningskök. Vi har en varierad meny och erbjuder en riklig salladsbuffé.

Fritids

Vi har fyra fritidshemsavdelningar

 • Förskoleklass
 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3

Fritidshemsundervisningen ska väcka intressen och lust att lära tillsammans. Undervisningen varieras med skapande aktiviteter, rörelse och socialt samspel. Fritidshemmet erbjuder även digitalt skapande som till exempel programmering och film.

Vi strävar efter att ditt barn ska uppleva delaktighet, nyfikenhet och ett sammanhang där lek och lärande går hand i hand.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vårt elevhälsoteam består av

 • rektor
 • kurator
 • skolläkare
 • skolpsykolog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • specialpedagog
 • biträdande rektorer.

Arbetet i elevhälsoteamet är främst inriktat mot förebyggande och främjande insatser. Det bygger på att se och fånga upp ditt bans behov på organisations- grupp- och individnivå för att stärka det som fungerar eller agera innan svårigheter uppstår.

Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet för årskurs 4–6 som ligger på Värsta Gårdsvägen 3. Vi erbjuder en varierad verksamhet som till exempel pingis, biljard, olika projekt i ateljén och uteaktiviteter. Vi utgår från elevernas önskemål.

Eleverna på mellanstadiet erbjuds studiestöd.

I vårt skolbibliotek skapas lust till läsning och läraren kan få stöd i arbetet med att träna ditt barn att söka, utvärdera och använda information.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solhemsängens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad