Sverigefinska skolan i Stockholm, F–9

Fridhemsgatan 17–19

Visa på karta

Sverigefinska skolan i Stockholm är en fristående tvåspråkig skola med förskola, förskoleklass, grundskola årskurserna 1–9 och fritidshem. Skolan följer svenskläroplan och kursplaner och har höga förväntningar och tydliga kunskapskrav.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
420
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.sverigefinskaskolan.eu/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Tvåspråkighet, finska-svenska.

Skolans målsättning

Skolans målsättning är att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet och tillhörighet i både svensk och finsk kultur, samt utvecklar en stark sverigefinsk identitet.

Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur.

Skolans värdegrund

Individen är alltid en del av en helhet. Relationer, kommunikation, värderingar och attityder är avgörande för skolkulturen.

När elevens medvetenhet om sitt lärande ökar, ökar lärarens medvetenhet om sitt sätt att undervisa. När lärarens medvetenhet om skolans organisation ökar, ökar skolledarens medvetenhet om sitt sätt att leda. Ömsesidigt tänkande präglar förhållningssättet.

Eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av sitt skolarbete med ett ökat ansvar med stigande ålder. Elever, föräldrar och personal är goda förebilder för varandra. Elever, föräldrar och personal efterföljer gemensamma överenskommelser för att skapa en trygg tillvaro för eleverna. Föräldrar och personal arbetar gemensamt för att stödja elevens utveckling.

Skolan strävar efter att alla elever ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Skolan reviderar planen mot diskriminering och kränkande behandling årligen.

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Måltider

Skolans elever serveras kravcertifierad och näringsriktig skollunch som levereras av Skolfood AB. Utöver skollunch erbjuds elever på fritidshem frukost, mellanmål och eftermiddagsfrukt.

Övrigt

Skolans målsättning är att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet och tillhörighet i både svensk och finsk kultur, samt utvecklar en stark sverigefinsk identitet.

Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur.

Anmäl ditt barn till Sverigefinska skolan

Hitta hit

Uppdaterad