Ulvsundaskolan, F–3

Johannesfredsvägen 45

Kontakt Visa på karta

Ulvsundaskolan, den lilla skolan med stora möjligheter! I natursköna Johannesfred i Bromma får ditt barn redskap och lust till ett fortsatt lärande. Vår gemensamma vision är ”En bra start i livet!"Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–3
Antal elever
80
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 3

Det första året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskolan och skolan. Vi arbetar för att ditt barn ska känna arbetsglädje och gemenskap.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn där lärare och fritidshemspersonal bildar arbetslag kring varje klass för att följa ditt barns lärande som en röd tråd genom skoldagen.

Det är viktigt med tillitsfulla relationer. I vårt värdegrundsarbete pratar vi om hur vi är mot varandra.

Lärmiljö

Undervisningen håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån ditt barns erfarenheter, intressen och egna förutsättningar. Vi använder digitala verktyg i undervisningen.

För att skapa trygga raster använder vi oss av konceptet trivselledare. Det innebär att fritidshemspersonalen och våra elever tillsammans ansvarar för roliga, aktiva och trygga raster under skoldagen.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård som bjuder in till rörelse, fysisk aktivitet och lek.

På skolgården finns

  • en leksaksbod
  • basketkorg
  • pingisbord
  • fotbollsplan
  • gungor
  • bandyplan.

På vintern spolas fotbollsplanen till is och blir då en skridskobana.

På baksidan av skolan finns en liten skogsdunge där vi har lektioner utomhus, fritidsaktiviteter och friluftsaktiviteter.

Fritids

På vårt fritidshem får ditt barn en meningsfull fritid. Här arbetar vi mycket med musik, skapande och rörelse. Med hjälp av leken får ditt barn ingå i sociala sammanhang och utveckla sin identitet.

Våra två fritidshemsavdelningar har egna anpassade lokaler med tillhörande rörelserum och musikrum. Vi nyttjar också de fina gröna natursköna områdena och parker runt om skolan som lockar till utomhuspedagogik.

Övrigt

Bra att veta

Ulvsundaskolan är en annexskola till Alviksskolan och har samma rektor och ledning. Ulvsundaskolan och Alviksskolans lärare och fritidshemspersonal har gemensamma studie- och planeringsdagar för fortbildning och kompetensutveckling.

Ulvsundaskolan har ett nära samarbete med skolans föräldraförening. Tillsammans ordnar vi vårfest, julkonserter och andra roliga aktiviteter för våra elever.

Alviksskolan

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Ulvsundaskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad