Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
800
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

I varje årskurs finns tre klasser. Vi erbjuder en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för årskurs F–3 och grundsärskola och fritidsklubb för årskurs 4–6.

Alla våra verksamheter samarbetar för att skapa en skoldag med fokus på våra ledord lärande, trygghet och gemenskap.

Vällingbyskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Vällingbyskolan, anpassad grundskola, 6–9

Lärmiljö

Vi har utvecklade klassrum, specialsalar och en god tillgång på digitala enheter. I årskurs 7–9 har ditt barn tillgång till egen dator.

Skolan arbetar utifrån en helhetssyn för ditt barns lärande, utveckling och hälsa. Klimatet genomsyras av glädje, samhörighet och förtroendefulla relationer.

Utemiljö

Vi har en stor inbjudande skolgård och härliga grönområden runt om. Vi har två fotbollsplaner, den ena är en fullstor konstgräsplan, som vi använder flitigt under raster och under idrottslektioner.

På rasterna öppnar vi upp vår rastbod och vi erbjuder planerade rastaktiviteter med samarbetsövningar och pulshöjande aktiviteter. Våra rastvärdar är aktiva och har synliga västar på sig.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök där våra duktiga kockar tillagar klimatsmart och nyttig lunch som uppskattas av både elever och personal.

Genom variation får ditt barn i sig den näring som behövs under hela skoldagen. I våra två matsalar arbetar vi för en lugn och trygg stund under lunch och mellanmål.

Fritids

Skolan har en fin fritidshemsverksamhet som erbjuder samtal, lek och estetiska uttrycksformer. Verksamheten är integrerad med skolan och ditt barn ges möjlighet att påverka och vara delaktig i att utforma sin fritidstid.

Vårt mål är att erbjuda en meningsfull fritid och även möjlighet att ta det lugnt efter skoldagen. Vi arbetar med en tydlighet och struktur i ditt barns fritidsvistelse och skapar rutiner och ett gemensamt förhållningssätt.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

I vår huvudbyggnad finns en unik tegelfris som kan liknas med en mosaik i tegel, där konstnärerna Elis Eriksson, Sven Erik Fryklund, Anders Liljefors och Egon Möller Nilsson, fick i uppgift att knyta ihop skolans långa korridor.

Sommaren 1954 uppfördes denna fris som vill flirta med barns fantasi genom riddare och prinsessor, clowner och hästar i en cirkusmanege och mycket mycket mer som finns i denna 110 meter långa vägg.

Vällingbyskolan ligger nära Vällingby centrum med elever som bor i närområdet och runt ABC-staden Vällingbys alla olika bostadsområden. Skolan har flera K-märkta, häftiga funkisbyggnader.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Vällingbyskolan

Vi är en skola där mångfalden är självklar utan tydliga vi-och-dom-uppdelningar.

Rektor

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad