Vinsta grundskola östra, F–6

Vinsta skolgränd 3

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Vinsta grundskola menar vi att delaktighet skapar kunskapsglädje och framtidstro för ditt barn. Här känner sig eleverna trygga under hela skoldagen.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–5
Antal elever
400
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vårt trygghetsarbete är kopplat till skolans fokusområde hälsa. Vi har

  • trygghetsgrupper
  • enkätuppföljningar
  • styrda rastaktiviteter
  • trygga vuxna.

Vi arbetar ständigt med skolutveckling för att ditt barn ska nå sina mål. Digitaliseringen är en naturlig del av lärmiljön.

Vinsta grundskola västra 4–9

Vinsta grundskola består också av årskurs 4–9 på egen adress.

Vinsta grundskola västra 4–9

Lärmiljö

Vi vill skapa en tillgänglig skola för alla elever, där den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön ingår. Elever och personal tar ett gemensamt ansvar för skolornas lokaler.

Vår skola har flera mindre byggnader och flera skolgårdar anpassade till olika åldrar. Vi har ett skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Digitaliseringen är en naturlig del av lärmiljön för ditt barn.

Utemiljö

Vi har nära till flera grönområden. På skolgårdarna har vi bollplaner, pingisbord och klätterställning. Vi jobbar aktivt med rastverksamheten med trivselledare som planerar elevledda aktiviteter.

Måltider

Vi har ett tillagningskök på Vinsta grundskola västra som varje dag skickar skollunchen till Vinsta grundskola östra.

Utöver en huvudrätt serveras vegetariska alternativ och soppa. Vi har ett bord med matiga sallader från världens alla hörn. Vid brödet hittar du olika röror, tapenade och inlagda grönsaker. Eleverna på Klubben och fritidshem äter mellanmål i skolan.

Följ oss gärna på Instagram.

Vinsta grundskolas skolkockar på Instagram

Fritids

På fritidshemmen arbetar vi med fokusområdena

  • värdegrund och demokratiska processer
  • barnkonventionen och trygghet
  • stopp min kropp och nätsmart
  • hälsa, lek och rörelse.

Vi deltar i forskningsprojekt som bidrar till utökad samverkan mellan fritidshem och skola där vi har fokus på ditt barns hela skoldag.

Klubben planerar aktiviteter utifrån ditt barns intressen och önskemål. Vi erbjuder alltid rörelseaktiviteter och skapande aktiviteter såsom lekar, sporter, spel, dans och pyssel.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vinsta grundskola består av två enheter.

  • Årskurs 4–9 på Vinsta grundskola västra.
  • Årskurs F–5 på Vinsta grundskola östra.

Alla elever på Vinsta grundskola har en egen digital enhet för sitt skolarbete. Eleverna får erfarenhet och kompetens inom både iOS och Windows operativsystem genom en mängd olika digitala lärresurser och hjälpverktyg. Vi deltar i forskningsprojekt på nationell nivå och på EU-nivå för att hitta förbättringar och skapa en tillgängligare lärmiljö. Se vad vi gör i skolan på Instagram.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Vinsta grundskola östra

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad