Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–5
Antal elever
400
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Skolans vision: Delaktighet skapar kunskapsglädje och framtidstro.
Fokusområden: hälsa och digitalisering.

Vårt trygghetsarbete är kopplat till skolans fokusområde hälsa. På vår skola känner sig eleverna trygga under hela skoldagen och vi arbetar aktivt med trygghetsgrupper, enkätuppföljningar, styrda rastaktiviteter och trygga vuxna.

Digitaliseringen är en naturlig del av lärmiljön för ditt barn på skolan.

Från förskoleklass till och med årskurs 5

Skolans två enheter är fördelade med årskurs F–5 på Östra och årskurs 4–9 på Västra.

Lärmiljö

Vi vill skapa en tillgänglig skola för alla elever, där den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön ingår. Elever och personal tar ett gemensamt ansvar för skolornas lokaler.

Vår skola har flera mindre byggnader och flera skolgårdar anpassade till olika åldrar. Vi har ett bemannade skolbibliotek.

Utemiljö

Vi har nära till flera grönområden. På skolgårdarna har vi bollplaner, pingisbord och klätterställning. Vi jobbar aktivt med rastverksamheten med trivselledare som planerar elevledda aktiviteter.

Måltider

Vi har eget tillagningskök på skolan och jobbar för att hålla ner matsvinnet. Vi erbjuder cirka 60 procent ekologisk mat.

Utöver en huvudrätt serveras vegetariska alternativ och soppa. Vi har ett bord med matiga sallader från världens alla hörn. Vid brödet hittar du olika röror, tapenade och inlagda grönsaker. Eleverna på Klubben och fritidshem äter mellanmål i skolan.

Följ oss gärna på Instagram.

Restaurang Dela Vinsta på Instagram

Fritids

På fritidshemmen arbetar vi med fokusområdena

  • hälsa, lek och rörelse
  • stopp min kropp och nätsmart
  • barnkonventionen och trygghet
  • värdegrund och demokratiska processer.

Vi deltar i forskningsprojekt som bidrar till utökad samverkan mellan fritidshem och skola där vi har fokus på ditt barns hela skoldag.

Klubben planerar aktiviteter utifrån ditt barns intressen och önskemål. Vi erbjuder alltid rörelseaktiviteter och skapande aktiviteter såsom lekar, sporter, spel, dans och pyssel.

Bilder

Övrigt

Alla elever på Vinsta har en egen digital enhet för sitt skolarbete. Eleverna får erfarenhet och kompetens inom både iOS och Windows operativsystem genom en mängd olika digitala lärresurser och hjälpverktyg.Vi deltar i forskningsprojekt på nationell nivå och på EU-nivå för att hitta förbättringar och skapa en tillgängligare lärmiljö.Se vad vi gör i skolan på Instagram

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Vinsta grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad