Skolbyggnadens entré

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
4–9
Antal elever
700
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Skolans vision: Delaktighet skapar kunskapsglädje och framtidstro.
Fokusområden: hälsa och digitalisering.

Vårt trygghetsarbete är kopplat till skolans fokusområde hälsa. På vår skola känner sig eleverna trygga under hela skoldagen och vi arbetar aktivt med trygghetsgrupper, enkätuppföljningar, styrda rastaktiviteter och trygga vuxna.

Digitaliseringen är en naturlig del av lärmiljön för ditt barn på skolan.

Från årskurs 4 till och med årskurs 9

Skolans två enheter är fördelade med årskurs 4–9 på Västra och årskurs F–5 på Östra.

Här på Västra finns en förberedelsegrupp och en särskild undervisningsgrupp. I årskurs 7–9 erbjuder skolan ”tisdagshäng”, då skolan har öppet på kvällstid för eleverna. Verksamheten leds av fritidsledare och socialpedagog.

Klubben

Klubben planerar aktiviteter utifrån ditt barns intressen och önskemål. Vi erbjuder alltid rörelseaktiviteter och skapande aktiviteter som

  • lekar
  • sporter
  • spel
  • dans
  • pyssel.

Lärmiljö

Vi vill skapa en tillgänglig skola för alla elever, där den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön ingår. Elever och personal tar ett gemensamt ansvar för skolornas lokaler.

Vår skola är koncentrerad till en byggnad i flera våningar med en skolgård och bemannat skolbibliotek.

Utemiljö

Vi har nära till flera grönområden. På skolgårdarna har vi bollplaner, pingisbord och klätterställning. Vi jobbar aktivt med rastverksamheten med trivselledare som planerar elevledda aktiviteter.

Måltider

Vi har eget tillagningskök på skolan och jobbar för att hålla ner matsvinnet. Vi erbjuder cirka 60 procent ekologisk mat.

Utöver en huvudrätt serveras vegetariska alternativ och soppa. Vi har ett bord med matiga sallader från världens alla hörn. Vid brödet hittar du olika röror, tapenade och inlagda grönsaker. Eleverna på Klubben och fritidshem äter mellanmål i skolan.

Följ oss gärna på Instagram.

Restaurang Dela Vinsta på Instagram

Bilder

Övrigt

Alla elever på Vinsta har en egen digital enhet för sitt skolarbete. Eleverna får erfarenhet och kompetens inom både iOS och Windows operativsystem genom en mängd olika digitala lärresurser och hjälpverktyg.

Vi deltar i forskningsprojekt på nationell nivå och på EU-nivå för att hitta förbättringar och skapa en tillgängligare lärmiljö.

Se vad vi gör i skolan på Instagram

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Vinsta grundskola

TACK! Så kul att få hem ett inspirerat barn.

Vårdnadshavare som gillar biblioteksverksamheten

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad