Skolgården

Gröndalsskolan, anpassad grundskola 1–5

Blommensbergsvägen 116C

På Gröndalsskolans anpassade grundskola ser vi hela skoldagen, både skoltid och fritidstid, utifrån elevernas specifika behov och nivåer.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–5
Organisationsform
Kommunal

Gröndalsskolan, anpassad grundskola

Vi jobbar mycket kreativt både ute och inne för att väcka lust och nyfikenhet. Utepedagogik, rörelse och tematiskt arbete är hörnstenar i vårt arbete.

Vi samarbetar så klart med grundskolan för att våra elever när möjligt ska kunna vara tillsammans i både undervisning och fritidstid vilket skapar en trygg och utvecklande miljö för alla elever på Gröndalsskolan.

På Diamanten arbetar ett mycket erfaret och härligt gäng med två speciallärare, en förstelärare och tio elevassistenter och lärarassistenter där en är utbildad och erfaren hantverkspedagog och en är utbildad hälsopedagog. Gröndalsskolans EHT, med specialpedagog, psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare finns alltid till hands. Vi samarbetar även med kringresurser som Habiliteringen.

Vi har extra fokus på utepedagogik, rörelse och tematiskt arbete vilket bland annat syftar till att väcka nyfikenhet, lust till lärande och rörelse och för att få lära sig med hela kroppen.

Undervisningen är planerad och anpassad utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. Då kommunikation är grunden till lärande och socialt samspel jobbar vi med TAKK, det vill säga bildstöd och tecken som stöd. Våra rutiner och strukturer under dagarna skapar trygghet och tydlighet.

Gröndalsskolan

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Gröndalsskolan F–5

Lärmiljö

Skola och fritids har samma lokaler och personalen följer barnen hela dagen för att skapa en trygg och sammanhållen skoldag. Grundsärskolans lokaler är mysiga och anpassade för elevernas behov. Ett av klassrummen ligger i ett av grundskolans F–3 arbetslag för att lättare kunna jobba tillsammans med grundskolan under både skol- och fritidstid. Under lov händer det extra mycket roligt som bad, utflykter, grillning och lek där grundsärskolan och grundskolan ofta är tillsammans.

Utemiljö

Grundsärskolan har en egen avgränsad skolgård med bland annat gunga, sandlåda, gräsyta med plats för lek och picknicbord där det pysslas, jobbas och äts mellis ibland.

Vår stora skolgård är fylld med bland annat klätterställningar, gungor, två fotboll/lekplaner och gräsytor för lek.

Vi ligger vackert beläget med närhet till Vintervikens grönområden där vi går till Mullängen för att ha utepedagogik varje vecka. Sjön Trekanten ligger nära och dit går vi och badar under sommarfritids.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad