Skolgården

Gröndalsskolan, anpassad grundskola 1–6

Blommensbergsvägen 116C

Visa på karta

I anpassad grundskola på Gröndalsskolan står barnet i centrum. Undervisningen och verksamheten utgår ifrån ditt barns behov och möjligheter. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för en trygg och utvecklande skolgång.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Bemannad reception
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen är utformad och anpassad utifrån ditt barns och alla elevers behov och möjligheter. Vi kartlägger utveckling av både kunskaper och förmågor regelbundet för att kunna planera undervisning och aktiviteter för både skol- och fritidstid.

På Gröndalsskolan arbetar vi med lösningsinriktad pedagogik (LIP) vilket innebär bland annat

 • fokus på det som fungerar
 • fokus på elevernas styrkor
 • ett lågaffektivt bemötande
 • ett tydligt förhållningssätt.

Elever som kan har musik, slöjd och idrott i ämnessalar med ämneslärare.

Lunch och mellanmål äter vi i skolrestaurangen men lite tidigare än för andra elever för att få gott om tid och matro.

Lärmiljö

Hur lärmiljön är ordnad är en viktig del i det pedagogiska arbetet.  Klassrummen är möblerade för både enskilt och gemensamt lärande. Det finns skärmar, sittkuddar, hörselkåpor och platser för återhämtning, vila och lek.

Här finns en inhägnad skolgård med god plats att leka på, gunga och sandlåda. Eleverna kan också leka och ha rast på grundskolans skolgård.

Eleverna har utepedagogik varje vecka vilket innebär att ditt barn har undervisning i närområdet. Till exempel för att lära sig om trafik, djur och natur eller för att ha praktisk matematik, samarbetsövningar eller rörelseaktivitet.

Kommunikation

Kommunikation är grunden för utveckling, lärande och trygghet. Ditt barn tränar sin förmåga till kommunikation varje dag tillsammans med andra barn och med stöd från pedagoger. Pedagogerna använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som

 • tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
 • bildstöd
 • digitala hjälpmedel
 • konkret och laborativt material
 • ritprat och sociala berättelser.

Organisation för anpassad grundskola

Eleverna är fördelade på tre klasser i blandade åldrar om 5–7 elever. En lärare eller speciallärare är ansvarig för undervisningen och är mentor. Gruppsammansättningen är utifrån om eleven läser ämnen eller ämnesområden och utifrån elevernas förmågor och behov.  Organisationen är flexibel och föränderlig.

I klasserna arbetar elevassistenter eller lärarassistenter. Dessa följer ett par elever under både skol- och fritidstid.

Om det är möjligt kan ditt barn inkluderas i vissa av grundskolans lektioner, på fritidstid och under lovfritids.

Gröndalsskolan

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Gröndalsskolan F–5

Hitta hit

Uppdaterad