Entré till skolbyggnad

Kungsholmens grundskola, anpassad grundskola 1-9

S:t Göransgatan 73

Kungsholmens anpassade grundskola är integrerad i Kungsholmens grundskola. Vi har hög personaltäthet som ger bra förutsättningar för ditt barns utveckling. Vi erbjuder rörelseaktiviteter för de som behöver stärka sin motoriska utveckling.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till och med årskurs 9

Kungsholmens grundsärskola har elever från årskurs 1 till årskurs 9 och verksamheten har idag fyra grundsärskoleklasser. Klasserna är ålders- eller behovsindelade.

En av våra klasser är en förberedande förskoleklass. Här går elever med intellektuell funktionsnedsättning för att förbereda inför skolstarten i årskurs 1.

För att ta tillvara den enskilde elevens behov och förutsättningar arbetar vi evidensbaserat med ett beteendeinriktat arbetssätt.

Hos oss går elever som läser ämnen eller ämnesområden. Vi formulerar inkluderingsplaner för de elever som har förutsättningar att medverka i större sammanhang, till exempel grundskoleklass.

Vi kartlägger våra elever fortlöpande för att följa den enskilde elevens progression och därmed kunna planera framåt på ett framgångsrikt sätt.

Kungsholmens grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Kungsholmens grundskola, F–6

Kungsholmens grundskola, 7–9

Lärmiljö

Klasserna små. Inredningen i klassrummen är sparsam för att inte störa elevernas koncentration.

Elevernas lärmiljö har vi anpassat med bland annat

 • visuella scheman
 • interaktiva hjälpmedel i undervisningen
 • tillgång till digital enhet
 • rörelserum för motorikutvecklande övningar.

På F–3 har alla avdelningar samma layout med inchecknings- och utcheckningsstationer för att elever, vårdnadshavare och personal lättare ska kunna orientera sig i lokalerna.

Utemiljö

Vi har tillgång till en stor skolgård med variation av aktiviteter, till exempel klätterställning, gungor, sandlåda, bollplan och en rastbod för att låna exempelvis hopprep och styltor. Vi har dessutom nära till flera olika parker som eleverna uppskattar att besöka. Eleverna kan därmed lära sig att orientera sig i sin närmiljö och får möjlighet att träna på olika vardagsaktiviteter.

Måltider

Kungsholmens grundskolas skolkök är i egen regi och vi har därmed full frihet att kunna formulera måltidsmenyer som tilltalar eleverna. Köket erbjuder 50% ekologiska råvaror. Det finns alltid minst två rätter att välja mellan varav ett är vegetariskt. Det finns också en riklig salladsbuffé. Personalen äter pedagogisk lunch och sitter med eleverna för att stimulera den sociala interaktionen och öka upplevelsen av trygghet.

Fritids

Vi erbjuder fritidsverksamhet för våra elever både före och efter skoltid. Våra resurser som arbetar med eleverna på skoltid finns även med på fritidstiden, vilket inger trygghet och säkerhet för våra elever.

Vi följer ditt barn hela dagen och planerar skoltid och fritidstid så att det är strukturerat och omväxlande. Fritidsaktiviteterna utgår från elevernas behov och förutsättningar.

Här finns även korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 

Kungsholmens grundskola, korttidstillsyn

Övrigt

Bra att veta

Vi erbjuder läxhjälp på skolan.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kungsholmens grundskola, anpassad grundskola

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad