Skolbyggnadens entré med stora upplysta fönster

Kungsholmens grundskola, F–6

S:t Göransgatan 73

Vår skola ligger i Stockholms innerstad, omgiven av inbjudande grönområden. Närheten till Mälaren med omgivningar och stadens kulturutbud används som lärmiljöer i undervisningen.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
1 150
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Kungsholmens grundskola är en skola att längta till. Skolans kärnvärden är

  • glädje
  • trygghet
  • kunskaper
  • sammanhang.

Elevernas kunskapsinlärning utvecklas genom utmanande och individanpassad undervisning där engagerade pedagoger möter varje elev utifrån var och ens olika behov.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Kungsholmens grundskola har totalt cirka 1 200 elever med 43 grundskoleklasser och 4 grundsärskoleklasser som läser enligt grundsärskolans läroplan, både ämnen och ämnesområden.

Kungsholmens grundskola är fysiskt uppdelad i två enheter:

  • Från förskoleklass till årskurs 6 undervisas eleverna huvudsakligen i våra lokaler på Sankt Göransgatan 73 vid Fridhemsplan.
  • I årskurs 7–9 har våra elever sin undervisning i våra lokaler på Kellgrensgatan 4 vid Stadshagen.

På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam som har ett nära och strukturerat samarbete med skolans olika arbetslag. Vår samlade elevhälsa består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, studie- och yrkesvägledare samt psykolog som bokas in vid behov.

Skolbiblioteket har en central plats i skolans arbete med att öka elevernas lust till att läsa och därmed stimulera läsförståelsen. Det leder till att elevernas möjligheter att uppfylla målen i olika ämnen ökar.

Söka till årskurs 7

Årskurs 7–9 går på Kellgrensgatan 4. Inför årskurs 7 behöver du söka till skolan.

Kungsholmens grundskola, 7–9

Kungsholmens grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Kungsholmens grundsärskola

Lärmiljö

För att lättare möta våra elevers olika inlärningsstilar i klassrummet är alla klassrum utrustade med projektorer och högtalare. Varje klass har också ett eget hemklassrum med tillhörande grupprum.

Vi har dessutom välutrustade ämnessalar och alla elever på skolan har tillgång till en digital enhet.

Utemiljö

Vi har tillgång till en stor skolgård med variation av aktiviteter, till exempel klätterställning, gungor, sandlåda, bollplan och en rastbod med till exempel hopprep och styltor.

Vi har dessutom nära till flera olika parker som eleverna uppskattar att besöka.

Måltider

Vårt skolkök drivs i egen regi och vi har därmed friheten att kunna formulera måltidsmenyer som tilltalar eleverna. Köket erbjuder 50 procent ekologiska råvaror. Det finns alltid minst två rätter att välja mellan, varav en är vegetariskt. Det finns också en riklig salladsbuffé.

Personalen äter pedagogisk lunch och sitter med eleverna för att stimulera den sociala interaktionen och öka upplevelsen av trygghet.

Fritids

Det finns ett fritidshem för elever från förskoleklass till och med årskurs 3 och en fritidsklubb för årskurs 4–6.

Många av de pedagoger ditt barn möter under fritidstiden arbetar också med eleverna under förmiddagarna i skolan. Undervisningen i fritidshemmet tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Genom stimulerande aktiviteter utmanas och inspireras eleverna till nya upptäckter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

  • Vi som arbetar på skolan finns på plats när eleverna behöver oss. Vi vet att engagerade lärare är avgörande för elevernas möjligheter att prestera väl.
  • Vi förbereder eleverna inför de utmaningar som motiverar till fortsatt utveckling i till exempel gymnasieskolan.
  • Vår verksamhet genomsyras av glädjen i att lära ut och medverka i elevernas utveckling. Detta synsätt omfattar samtliga barn i alla årskurser.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kungsholmens grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad