Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
7–9
Antal elever
252
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 7 till och med årskurs 9

Kungsholmens grundskola har totalt cirka 1 200 elever med 43 grundskoleklasser och 4 grundsärskoleklasser som läser enligt grundsärskolans läroplan, både ämnen och ämnesområden.

Kungsholmens grundskola är fysiskt uppdelad i två enheter:

 • Från förskoleklass till årskurs 6 undervisas eleverna huvudsakligen i våra lokaler på Sankt Göransgatan 73 vid Fridhemsplan
 • I årskurs 7–9 har våra elever sin undervisning i våra lokaler på Kellgrensgatan 4 vid Stadshagen.

Skolbiblioteket har en central plats i skolans arbete med att öka elevernas lust till att läsa och därmed stimulera läsförståelsen. Det leder till att elevernas möjligheter att uppfylla målen i olika ämnen ökar.

Kungsholmens grundskola samarbetar sedan ett par år tillbaka med Djurgårdens fotboll. De kommer till skolan både på lunchrasten och på fritidshemstiden för att ge eleverna möjlighet att prova på fotboll med den laganda som det innebär att följa regler, samarbeta och stärka varandras insatser.

Söka till årskurs 7

Årskurs 7–9 går på Kellgrensgatan 4. Inför årskurs 7 behöver du söka till skolan.

Kungsholmens grundskola, F–6

Arbetslag och samarbete

Personalstyrkan för hela Kungsholmens grundskola F–9 består av cirka 170 medarbetare, varav 100 procent av lärarna är behöriga.

Vi arbetar i horisontella arbetslag med en arbetslagsledare för varje årskurs, grundsärskolan och elevhälsan. Elevhälsoteamet arbetar nära arbetslagen för att se över behovet av anpassningar i lärmiljön, planera insatser vid behov och se över trygghetsarbetet.

Skolans systematiska kvalitetsarbete säkerställs av att det även finns en undervisningsgrupp som arbetar med övergripande undervisningsfrågor och en digital utvecklingsgrupp.

Skolan utför interna enkäter varje läsår för att följa upp arbetet och se över insatserna.

Kungsholmens grundskola, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Kungsholmens grund skola, anpassad grundskola 1–9

Lärmiljö

Alla klassrum är utrustade med projektorer och högtalare för att bättre möta elevernas olika inlärningsstilar i klassrummet, till exempel visuella, auditiva och kinestetiska.

De praktiskt estetiska ämnena har sina salar i ljushallen, som är skolans hjärta i A-huset. Ljushallen är utrustad med en scen och används till luciafirande, julavslutningar och sångsamlingar och mer därtill.

Måltider

Kungsholmens grundskolas skolkök är i egen regi och har därmed full frihet att kunna formulera måltidsmenyer som tilltalar eleverna.

Minst 50 procent sav råvarorna är ekologiska. Det finns alltid kött, kyckling, fisk och vegetariskt alternativ. Det finns en riklig salladsbuffé med bröd och smör.

Personalen äter pedagogisk lunch och sitter med eleverna för att stimulera den sociala interaktionen och öka upplevelsen av trygghet.

Bilder

Övrigt

Kungsholmens grundskola finns på två adresser.

S:t Göransgatan 73

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad