Nya Elementar, anpassad grundskola 1–9

Bergslagsvägen 80

Nya Elementars anpassade grundskola har fokus på eleverna, hög trivsel, värme och trygghet. Ditt barn stimuleras till att utveckla förmågor och möjlighet att lära. Skolan ligger i hjärtat av Nya Elementar.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till och med årskurs 9

Undervisningen i anpassad grundskola på Nya Elementar sker i liten grupp eller i individuella arbetspass. Ett individuellt arbetspass är anpassat efter ditt barns förutsättningar och behov.

Skola och fritids finns i samma lokaler. Personalen i anpassad grundskola arbetar tillsammans med ditt barn under hela dagen, på lektionerna, under rasten och på fritids, så kallad heldagsomsorg.

Nya Elementars anpassade grundskola är uppdelad i låg-, mellan-, och högstadium. Lokalerna ligger centralt mitt i skolbyggnaden och är utrustade för anpassad grundskolas behov. Här finns till exempel specialanpassad digital utrustning som hjälpmedel för ditt barns inlärning och stimulans.

Nya Elementar är en digital skola i framkant.

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet.

Informationsmöte om att söka till skola

Åkeshovs idrottshall

I direkt anslutning till skolan ligger Åkeshovs idrottshall. Där har vi våra idrottslektioner. Eleverna deltar också i simskola eller vattenlek.

Nya Elementar

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Se en film om Nya Elementar

Nya Elementar

Lärmiljö

Ditt barn undervisas av anpassad grundskolas personalgrupp, ett starkt sammansvetsat arbetslag med bred kompetens.

I arbetslaget ingår

 • lärare
 • speciallärare
 • barnskötare
 • specialpedagog.

Vi samarbetar med habiliteringen, till exempel med sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped.

Ditt barn möter eleverna i grundskolan till exempel på skolgården, i matsalen eller i skolbiblioteket. Alla barn deltar i skolans gemensamma aktiviteter, naturligtvis anpassade efter barnens egna förutsättningar.

Utemiljö

På Nya Elementar har vi en stor skolgård som inspirerar till lek. Vi planerar aktiviteter för både rörelse och lek. Ditt barn kan

 • gunga eller klättra i ställning
 • spela fotboll eller basket
 • cykla eller spela bandy.

Runt omkring Nya Elementar finns trivsamma grönområden med ängar och skog där vi kan ha lektioner och arbetspass. Vi tar en promenad varje dag och gör avbrott i undervisningen med rörelser och lek som höjer pulsen.

Måltider

Ditt barn får äta lunch och mellanmål utifrån sina behov. Det kan till exempel innebära att några äter i matsalen och andra i klassrummen. Flera vuxna äter alltid tillsammans med eleverna. Vi är måna om gemenskap och god hälsa.

Här serveras tre huvudrätter, varav en vegetarisk och en fiskrätt. Maten är uppskattad av både elever och personal. Köket drivs av en extern entreprenör och maten tillagas i skolans kök.

Fritids

På fritids tränar ditt barn sina olika förmågor. Ditt barns intressen och behov och att alla får en meningsfull fritid, är grunden i planeringen av aktiviteter. Aktiviteterna kan till exempel vara

 • brädspel
 • musik
 • dans
 • spela datorspel som Minecraft
 • fysisk aktivitet inomhus eller utomhus.

Korttidstillsyn

Vi erbjuder korttidstillsyn på morgnar och lov.

Korttidstillsyn på Nya Elementar

Övrigt

Bra att veta

Skolans personalgrupp har i flera år fungerat som nav för anpassade grundskolor i staden. Vi handleder kollegor i anpassad grundskola och grundskola med elever som läser enligt anpassad grundskolas läroplan. Vi ser det också som en kunskaps- och kompetensutveckling för skolans lärare och personal.

Varje arbetslag på Nya Elementar är uppkallad efter ett rymdtema. Den anpassade grundskolan kallas Mira efter stjärnan Mira.

Skolans historia i korthet

Nya Elementar har funnit som skola sedan 1828. Det var då en försöksskola där nya pedagogiska idéer prövades. Vi har fortsatt att sträva efter ständig utveckling och lyckas bra tack vare våra lärares engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskaper.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Nya Elementar

Bilder

Grönska och träd finns runtomkring och på skolgården. Flera bänkar finns i skuggan.
Skolgården är utsmyckad med konst som stimulerar olika sinnen till lek.
Skolfasaden är utsmyckad med flera reliefer med djur och människomotiv.
Skolgården är så stor att det ryms en basketplan.

Du utvecklar förmågor som stärker dig som individ så att du blir medskapare i en hållbar värld

Skolledning i samverkan med elever och personal

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad