Nya Elementar, anpassad grundskola 1–9

Bergslagsvägen 80

Visa på karta

Nya Elementars anpassade grundskola har fokus på eleverna, hög trivsel, värme och trygghet. Ditt barn stimuleras till att utveckla förmågor och möjlighet att lära. Skolan ligger i hjärtat av Nya Elementar.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen i anpassad grundskola sker i liten grupp eller i individuella arbetspass. Ett individuellt arbetspass är anpassat efter ditt barns förutsättningar och behov.

Skola och fritids finns i samma lokaler. Personalen i anpassad grundskola arbetar tillsammans med ditt barn under hela dagen, på lektionerna, under rasten och på fritids, så kallad heldagsomsorg.

Lärmiljö

Ditt barn undervisas av anpassad grundskolas personalgrupp, ett starkt sammansvetsat arbetslag med bred kompetens.

I arbetslaget ingår

 • lärare
 • speciallärare
 • barnskötare
 • specialpedagog.

Vi samarbetar med habiliteringen, till exempel med sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped.

Ditt barn möter eleverna i grundskolan till exempel på skolgården, i matsalen eller i skolbiblioteket. Alla barn deltar i skolans gemensamma aktiviteter, anpassade efter barnens egna förutsättningar.

Organisation för anpassad grundskola

Nya Elementars anpassade grundskola är uppdelad i låg-, mellan-, och högstadium. Lokalerna ligger centralt mitt i skolbyggnaden och är utrustade för anpassad grundskolas behov. Här finns till exempel specialanpassad digital utrustning som hjälpmedel för ditt barns inlärning och stimulans.

Ditt barn får äta lunch och mellanmål utifrån sina behov. Det kan till exempel innebära att några äter i matsalen och andra i klassrummen. Flera vuxna äter alltid tillsammans med eleverna. Vi är måna om gemenskap och god hälsa.

I direkt anslutning till skolan ligger Åkeshovs idrottshall. Där har vi våra idrottslektioner. Eleverna deltar också i simskola eller vattenlek.

På fritids tränar ditt barn sina olika förmågor. Ditt barns intressen och behov och att alla får en meningsfull fritid, är grunden i planeringen av aktiviteter.

Skolans personalgrupp har i flera år fungerat som nav för anpassade grundskolor i staden. Vi handleder kollegor i anpassad grundskola och grundskola med elever som läser enligt anpassad grundskolas läroplan. Vi ser det också som en kunskaps- och kompetensutveckling för skolans lärare och personal.

Våra lokaler

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Se en film om Nya Elementar

Nya Elementar

Korttidstillsyn

Vi erbjuder korttidstillsyn på morgnar och lov.

Korttidstillsyn på Nya Elementar

Hitta hit

Uppdaterad