Skolbyggnadens entré med stora upplysta fönster

Kungsholmens grundskola, F–9

S:t Göransgatan 73

Kungsholmens Grundskola är en skola att längta till. Det är en F–9 skola belägen mitt på Kungsholmen med fantastiska renoverade lokaler. Skolan har totalt cirka 1200 elever med 45 grundskoleklasser och tre grundsärskoleklasser.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
898
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://kungsholmensgrundskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Horisontella arbetslag och samarbete

Personalstyrkan består av cirka 170 medarbetare, varav 100 procent av lärarna är behöriga. Vi arbetar i horisontella arbetslag med en arbetslagsledare för varje årskurs, grundsärskolan och elevhälsan. Det finns fritidssamordnare för fritidshemmet årskurs F–3. Elevhälsoteamet arbetar nära arbetslagen för att se över behovet av anpassningar i lärmiljön, planera insatser vid behov och se över trygghetsarbetet. Skolans systematiska kvalitetsarbete säkerställs av att det även finns en undervisningsgrupp som arbetar med övergripande undervisningsfrågor och en digital utvecklingsgrupp.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka elevernas upplevelse av trygghet på skolan. Skolan utför interna enkäter varje läsår för att följa upp arbetet och se över insatserna.

Moderna lokaler

Från förskoleklass till årskurs 6 går eleverna på Sankt Göransgatan 73 och årskurs 7–9 går eleverna på Kellgrensgatan 4. Byggnaden för årskurs F–6 på består av ett A-hus som totalrenoverades mellan åren 2014–2016 och ett B-hus som byggdes till mellan 2016 och 2017. De två byggnaderna utgör tillsammans cirka 18 000 kvadratmeter.

Alla klassrum är utrustade med projektorer och högtalare för att bättre möta elevernas olika inlärningsstilar i klassrummet till exempel visuella, auditiva och kinestetiska. De praktiskt estetiska ämnena har sina salar i ljushallen, som är skolans hjärta i A-huset. Ljushallen är utrustad med en scen och används till luciafirande, julavslutningar och sångsamlingar och mer därtill.

Aktiv och lärande fritidsverksamhet årskurs F-3

Kungsholmens grundskola erbjuder fritidsverksamhet för årskurs F-3, vilket innebär omsorg både innan skolan börjar och stimulerande aktiviteter efter att skolan slutat. Fritidsverksamheten arbetar främst årskursvis. Vi planerar teman så att eleverna lär känna varandra över årskurserna. På så vis får de yngre eleverna positiva relationer till de äldre. Fritidsverksamheten erbjuder olika aktiviteter för att stärka elevernas kunskaper och för att stärka känslan av sammanhang. De aktiviteter som erbjuds är:

 • Dans
 • Fotboll
 • Pingis
 • Teater
 • Pyssel
 • Teknik

Fritidshemmet utför sociogram varannan månad för att inventera elevernas upplevelse av trygghet och känslan av sammanhang.

Måltider

Kungsholmens grundskolas skolkök är i egen regi och därmed den fulla friheten att kunna formulera måltidsmenyer som tilltalar eleverna. Det är minst 50% ekologiska råvaror. Det finns alltid kött, kyckling, fisk, och vegetariskt alternativ. Det finns en riklig salladsbuffé med bröd och smör. Personalen äter pedagogisk lunch och sitter med eleverna för att stimulera den sociala interaktionen och öka upplevelsen av trygghet.

Övrigt

Prova på fotboll

Kungsholmens grundskola samarbetar med Djurgårdens fotboll. Eleverna har möjlighet att prova på fotboll både på raster och fritidstid. De upplever laganda som det innebär att följa regler, samarbeta och stärka varandras insatser.

Elevhälsan

Kungsholmens grundskolas elevhälsoteam består av skolläkare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och psykolog som bokas in vid behov. Teamet har ett nära samarbete med skolans olika arbetslag och är ett stöd i arbetslagens kontinuerliga elevhälsoarbete.

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket har en central plats i skolans arbete med att öka elevernas lust till att läsa, och därmed stimulera läsförståelsen som leder till att elevernas måluppfyllelse ökar i olika ämnen. Det finns en heltidsanställd skolbibliotekarie som samarbetar med lärarna och fritidshemmet för att alltid ha böcker som fungerar för elevernas olika åldrar och behov.

Kungsholmens grundskola finns på två adresser

Kellgrensgatan 4

Hitta hit

Uppdaterad