Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
330
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

I varje årskurs finns två klasser parallellt med cirka 25 elever i varje. Vi har en hög andel behöriga lärare.

Här finns också en förberedelsegrupp för nyanlända. Våra elever läser modersmål i 33 olika språk.

Femtio av skolans elever går i förskoleklass. Där arbetar också två förskollärare, fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och barnskötare. Förskoleklassens arbete utgår från observationspunkterna i Skolverkets kartläggningsmaterial och i det längre perspektivet mot målen i år ett. Vi arbetar mer nivåindelat på vårterminen för att ytterligare individanpassa verksamheten.

Förskoleklassen arbetar också med Bornholmsmodellen och Tänka, resonera och räkna.

Anpassad grundskola på Solbergaskolan

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola. När ditt barn är mottagen i anpassad grundskola söker du skola. På Solbergaskolan finns anpassad grundskola som två enheter. 

Anpassad grundskola, Broskolan, F–6

Anpassad grundskola, Mockasinen, F–9

Utemiljö

Vår skola ligger mitt i området Solberga, med lika långt promenadavstånd till Telefonplans tunnelbana som till Älvsjös pendeltågsstation. Området har tillgång till flera skogsområden och precis bredvid skolan finns en nybyggd konstgräsplan och friidrottsanläggning.

Området växer och pågående nybyggnation i området ger ett växande elevunderlag, vilket är positivt för Solbergaskolans framtida utvecklingsmöjligheter.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök med matsal och ett mottagningskök på Mockasinens grundsärskola för de elever som behöver äta i andra lokaler än i den stora matsalen.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Solbergaskolan ritades av arkitekt Paul Hedqvist och invigdes 1951.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solbergaskolan

Solbergaskolan – där alla får möjlighet att stråla!

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad