Solhemsskolan, F–6

Sörgårdsvägen 40

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Solhemsskolan arbetar vi för att ditt barn, alla elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Spånga-Tensta, Järva
Årskurser
F–6
Antal elever
475
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

På Solhemsskolan välkomnar vi elever från förskoleklass upp till skolår 6. Förskoleklass upp till årskurs 4 har två klasser per årskurs, 5–6 är fyrparallellig.

Efter skoltid erbjuds elever upp till årskurs 3 en pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. Elever i årskurs 4–6 erbjuds aktiviteter på fritidsklubben.

För oss är det viktigt att hela ditt barns skoldag innehåller en likvärdig och kvalitativ utbildning. Därför samarbetar skola och fritidshemmen för elevens rätt till en bra skoldag med trygghet, trivsel och lärande i fokus.

Skolor som bildar en skolenhet

Solhemsskolan och Solhemsängens skola bildar tillsammans en skolenhet.

Solhemsängens skola F-4

Lärmiljö

Solhemsskolan har tre skolhus och en matsalspaviljong. Det äldsta huset byggdes 1911 och det nyaste 2011.

På Solhemsskolan har vi musiksal, slöjdsal, bildsal och bibliotek. Dessutom finns en mindre idrottshall som används av förskoleklasserna och upp till årskurs 2.

För årskurs 3–6 har vi en större idrottshall på Spånga grundskola. På Spånga grundskola sker även undervisning i hem- och konsumentkunskap.

Utemiljö

Skolgården är öppen och inbjuder till lek och rörelse. Vi använder konstgräsplanen både vid utomhusundervisning och fritidshemsaktiviteter.

På rasterna finns det möjlighet för ditt barn att delta i organiserade aktiviteter och att låna material i vår bod.

På skolgården finns:

  • klätterställning
  • gungor
  • multiarena
  • sandlåda
  • Kingrutor.

I skolans närområde finns friluftsområden som vi använder regelbundet.

Måltider

Vår lunch levereras av Spånga grundskolas tillagningskök. Vi har en varierad meny och erbjuder en riklig salladsbuffé.

Fritids

Vi har flera fritidshemsavdelningar:

  • Förskoleklass och årskurs 1
  • Årskurs 2
  • Årskurs 3

Fritidshemsundervisningen syftar till att väcka intressen och lust att lära tillsammans. Undervisningen varieras med skapande aktiviteter, rörelse och socialt samspel.

Fritidshemmet erbjuder även digitalt skapande som till exempel programmering och film. Vi strävar efter att eleverna ska uppleva delaktighet, nyfikenhet och ett sammanhang där lek och lärande går hand i hand.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Solhemsskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagog. Arbetet i elevhälsoteamet är främst inriktat mot förebyggande och främjande insatser. Det bygger på att se och fånga upp elevens behov för att stärka det som fungerar eller agera innan svårigheter uppstår.

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för årskurs 4–6. Vi erbjuder en varierad verksamhet såsom pingis, biljard, olika projekt i ateljén och uteaktiviteter.

Eleverna på mellanstadiet erbjuds studiestöd.

I vårt skolbibliotek skapas lust till läsning och läraren kan få stöd i arbetet med att träna eleverna att söka, utvärdera och använda information. Elever i årskurs 1–6 har ett eget personligt lånekort.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Solhemsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad