Resa med egen bil

Ditt barn kan ha rätt till att skjutsas med bil om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att du som vårdnadshavare själv skjutsar ditt barn och får ersättning för detta. Detta kallas självskjutsning.

Ansök om ersättning vid självskjutsning 

Du ansöker om ersättning vid skjuts med egen bil med blankett under avsnittet Ansök om resa med skolskjuts. Kryssa i att ansökan gäller självskjutsning med egen bil. 

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2023–2024 (pdf)

Ansökan läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Läkarintyg

I vissa fall behöver du bifoga ett läkarintyg till din ansökan. Blanketten fylls i av en läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf)

Rapportera din självskjutsning

Om du fått beslut om självskjutsning behöver du varje månad rapportera datum för dina resor. Det gör du med blanketten Självskjutsning med egen bil.

Rapportblankett – Självskjutsning med egen bil (pdf)

För fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun skickar du blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

För kommunala skolor i Stockholms stad skickar du blanketten till din skola.

Uppdaterad