Terminsbiljett

Under vissa förutsättningar kan ditt barn få en terminsbiljett. Då kan barnet åka med kollektivtrafik till och från skolan eller fritidsverksamheten.

Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Elev i grundskola

Ditt barn kan få terminsbiljett om hen går i skolpliktsskola och avståndet mellan hemmet och skolan är långt. Avståndet mäts från hemmet till skolpliktsskolan.

Skolpliktsskola är den skola som kommunen placerar ditt barn i. Om ditt barn går i en annan skola, kontakta skolan om vad som gäller där.

Ditt barn kan få terminsbiljett om avståndet från hemmet till skolpliktsskolan är

  • minst 2 km för elever i förskoleklass–årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurserna 4–6
  • minst 4 km för elever i årskurserna 7–9.

I Stockholm kan de allra flesta barn få en plats i en kommunal skola nära hemmet. Därför är det ganska ovanligt att elever har rätt till terminsbiljett.

Vid gemensam vårdnad

Har vårdnadshavarna gemensam vårdnad, men bor på olika adresser, beräknas avståndet från båda vårdnadshavarna. Avståndet mäts till skolpliktsskolan, även om du väljer en skola som ligger längre bort. En förutsättning för att beviljas terminsbiljett är att adresserna ligger i Stockholms stad.

Elev i anpassad grundskola

Ditt barn får gratis terminsbiljett om barnet använder kommunala färdmedel till och från skolan eller fritidsverksamheten. Det gäller oavsett hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Ansök om terminsbiljett

Går ditt barn i en kommunal skola i Stockholms stad ska du kontakta skolan för att ansöka om terminsbiljett. Använd ansökningsblanketten.

Ansökan om skolskjuts med terminsbiljett, Stockholms stads kommunala skolor (pdf)

Går ditt barn i en fristående skola, eller i en kommunal skola i en annan kommun, köper du själv terminsbiljetten vid terminsstart. Du ansöker sedan i efterhand om eventuell ersättning, via ansökningsblankett. Tänk på att

  • du måste skicka ansökan under samma termin som terminsbiljetten gäller
  • du kan inte ansöka om ersättning efter terminens slut
  • du kan inte ansöka om ersättning för flera terminer i taget.

Ansök om terminsbiljett för elever i fristående skolor eller kommunala skolor i annan kommun (pdf)

Uppdaterad