Resor till och från grundskolan

I vissa fall har ditt barn rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det finns olika typer av skolskjuts du kan ansöka om beroende på barnets behov, typ av skola och avstånd till skolan.

Typer av skolskjuts

Tillfälligt behov av skolskjuts

Ditt barn kan få tillfällig skolskjuts under en viss period om hen råkat ut för en olycka eller genomgått en planerad operation.

  • Vid olycksfall eller operationer till följd av olyckor kontakta S:t Erik Försäkring på telefonnummer 08-508 299 26.
  • Vid en planerad operation eller andra omständigheter kontakta Kontaktcenter 08-508 00 508.

Uppdaterad