Resor till och från grundskolan

I vissa fall har ditt barn rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Skolskjuts avser i första hand terminsbiljett, men det kan också vara skoltaxi.

Det som avgör om ditt barn har rätt till skolskjuts är

  • barnets behov
  • vilken typ av skola barnet går i
  • avstånd från hemmet till skolan.

Typer av skolskjuts

Tillfälligt behov av skolskjuts

Ditt barn kan få tillfällig skolskjuts under en viss period. Det kan exempelvis vara om barnet råkat ut för en olycka eller genomgått en operation.

  • Vid olycksfall eller operationer till följd av olyckor, ring S:t Erik Försäkrings på telefonnummer 08-508 299 26.
  • Vid en planerad operation eller andra omständigheter, kan du ansöka om skolskjuts. Ring Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Uppdaterad